Mediatiedotteet | Page 13 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

17.5.2016
Metsäkeskus tarkastaa vuosittain vesistöjen läheisyydessä toteutettuja metsän uudistusaloja, joissa on tehty hakkuiden yhteydessä ojitusta.
12.5.2016
Vuosittain yläkoululaisille järjestettävän Metsävisan Pohjois-Savon maakuntakilpailun voitti tänä vuonna Lyydia Moisa, Pielaveden Puustellin koulusta.
12.5.2016
Peppi Raassina Joensuun Pyhäselän koululta on voittanut maakunnallisen Metsävisan. Toiseksi sijoittui Veli Sirviö Juuan Poikolan koulusta ja kolmanneksi Lieksan keskuskoulun Tuomas Härkönen. Peppi Raassina pääsee edustamaan Pohjois-Karjalaa valtakunnalliseen loppukilpailuun, joka järjestetään 31.5 - 1.6.2016 Helsingissä.
4.5.2016
Keski-Suomen maakunnallisen Metsävisan on voittanut Marja Puustinen Haapaniemen koulusta Viitasaarelta. Toiseksi sijoittui Juha Mäkelä Kuuhankaveden koulusta Hankasalmelta ja kolmanneksi Siri Markkula Saarijärven keskuskoulusta. Marja Puustinen pääsee edustamaan Keski-Suomea valtakunnalliseen loppukilpailuun, joka järjestetään Helsingissä 31.5.-1.6.2016.
2.5.2016
Suomen metsäkeskuksen koordinoiman Metso-kätköily -hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta arvokkaista luontokohteista geokätköilyn avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.
26.4.2016
Suomen metsäkeskus on lähettänyt metsänomistajille kirjeen kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista. Metsänomistajaa kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin metsässään. Riskikohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaliitteeseen.
26.4.2016
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt kampanjan, jossa herätellään metsänomistajia miettimään metsänsä tuottoa. Tätä varten Metsään.fi-palvelun etusivulle on luotu laskuri, jonka avulla voi nopeasti laskea metsätilan tuoton eri puolilla Suomea.
18.4.2016
Metsäkeskus myöntää vuosittain Kemera-tukea (Kestävän metsätalouden rahoituslaki) metsäautoteiden tekemiseen ja perusparannukseen.
12.4.2016
Metsäkeskuksen rahoituskäytännöt metsätalouden ympäristötukeen ja luonnonhoitoon muuttuvat määrärahojen vähenemisen seurauksena. Jatkossa aikaisempaa harvemmalle metsälain elinympäristöistä ja METSOn valintaperusteet täyttävistä kohteista voi saada ympäristötukirahoitusta.
22.3.2016
Metsäkeskus on priorisoinut Kemera-hakemusten (Kestävän metsätalouden rahoituslaki) käsittelyjärjestystä, jotta käytännön työt sujuisivat metsissä mahdollisimman joustavasti.
16.3.2016
Metsäkeskus pitää tärkeänä, että kaikilla toimijoilla on yhtäläinen mahdollisuus tarjota metsävaratietoon pohjautuvia, monipuolisia palveluja metsänomistajille. Vapaampi tiedon jakelu kiihdyttää uusien palvelujen kehittämistä, tukee yrittäjyyttä ja luo perustan aktiiviselle metsien käytölle.
2.3.2016
Kaikki 14 alueellista metsäohjelmaa on nyt julkaistu Metsäkeskuksen verkkopalvelussa. Metsäohjelmat toteuttavat Kansallista metsästrategiaa ja ne on valmisteltu koko metsäalan yhteistyönä maakunnallisissa metsäneuvostoissa. Ohjelmien kantava teema on metsien monipuolinen ja kestävä käyttö, joka luo työpaikkoja ja tuo tuloja maakuntiin.
29.2.2016
Yksityismetsissä tehtyjen hirvieläinvahinkoarvioiden sijainti ja yksittäisten kohteiden pinta-alat löytyvät nyt Metsäkeskuksen karttapalvelusta. Palvelussa tietoja voi verrata hirvikannan kokoa kuvaavaan lumijälki-indeksiin. Kartta havainnollistaa hirvieläinkannan suuruutta ja sen metsille aiheuttamia tuhoja.
25.2.2016
Rahoitus on osa Metsätieto ja sähköiset palvelut -kehittämishanketta, joka kuuluu Sipilän hallitusohjelman Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeeseen.
23.2.2016
Metsänomistajat ovat tähän mennessä antaneet toimijoille luvan käyttää metsävaratietojaan jo 2,6 miljoonan hehtaarin alalta. Pinta-ala vastaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yksityismetsien yhteenlaskettua metsäpinta-alaa.
17.2.2016
Itäisen Suomen metsätiloista 12 prosenttia on perikuntien omistuksessa. Useissa tapauksissa muu omistusmuoto olisi metsänomistajille kannattavampi, niin päätöksenteon kuin verotuksen kannalta.
4.2.2016
Metsäkeskus ilmoitti henkilöstövähennyksistä yt-neuvottelujen päätyttyä 25.1. Julkisten palveluiden henkilöstövähennykset ovat kuluvana vuonna 31 henkilötyövuotta, mikä sisältää 13 irtisanomista, eläkejärjestelyjä sekä luontaisen poistuman. Tämän lisäksi vapaaehtoisilla työajan lyhennyksillä saadaan kolmen henkilötyövuoden säästö. Kokonaisvähennys vastaa seitsemää prosenttia nykyisestä henkilöstöstä. Työnantajan alkuperäinen tavoite yt-neuvotteluissa oli 40 henkilötyövuotta vastaava kustannussäästö.
25.1.2016
Suomen metsäkeskuksen 6.11.2015 alkaneet yt-neuvottelut päättyivät 25.1.2016. Neuvotteluiden seurauksena työnantaja vähentää noin 15 henkilötyövuotta kuluvana vuonna. Lisäksi henkilöstö vaihtaa lomarahaansa osittain vapaaksi. Metsäkeskuksen talouden tasapainottamistarve vuodelle 2016 on 1,75 miljoonaa euroa.
19.1.2016
Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ohjelma. Sillä luodaan maakunnan metsäbiotalouteen mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä sekä annetaan suuntaviivat maakunnan metsien hoidolle, käytölle ja suojelulle, puun käytölle ja jatkojalostukselle sekä metsien monikäytölle.

.