Mediatiedotteet

19.1.2016
Kainuun metsäohjelman keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia Kainuuseen. Puun käyttöä lisäävät investoinnit ovat tarpeen sillä Kainuun metsät ovat vajaakäytössä. Metsien hyödyntäminen edellyttää entistä monipuolisempaa luontoarvojen huomioimista ja yhteensovittamista.
19.1.2016
Kainuun metsäohjelman keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia Kainuuseen. Puun käyttöä lisäävät investoinnit ovat tarpeen sillä Kainuun metsät ovat vajaakäytössä. Metsien hyödyntäminen edellyttää entistä monipuolisempaa luontoarvojen huomioimista ja yhteensovittamista.
19.1.2016
Lapin metsäohjelma 2016–2020 on valmistunut. Koko metsäalan ja maakunnan yhteisen ohjelman visioksi on kirjattu: Lapin metsäbiotalous on kestävää ja kilpailukykyistä
19.1.2016
Lapin metsäohjelma 2016–2020 on valmistunut. Koko metsäalan ja maakunnan yhteisen ohjelman visioksi on kirjattu: Lapin metsäbiotalous on kestävää ja kilpailukykyistä
19.1.2016
Metsäteollisuuden kasvava raaka-ainetarve nousee vahvasti esiin valmistuvassa Kaakkois-Suomen metsäohjelmassa 2016-20. Hakkuumäärien lisääminen edellyttää entistä tehokkaampaa luontoarvojen ja vesiensuojelun huomioimista metsien käsittelyssä. Metsien korkean hyödyntämisasteen ja metsäluonnosta huolehtimisen yhteensovittaminen on yksi metsäalan lähivuosien suurimmista haasteista. Metsiä ja metsäluontoa hyödynnetään aiempaa monipuolisemmin myös muutoin kuin puuta hakkaamalla.
19.1.2016
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016–2020 on valmistunut. Koko metsäalan ja maakunnan yhteisen ohjelman visioksi on kirjattu: Pohjois-Pohjanmaan metsien lisääntyvät mahdollisuudet hyödynnetään biotaloudessa kattavasti ja kestävästi
19.1.2016
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016–2020 on valmistunut. Koko metsäalan ja maakunnan yhteisen ohjelman visioksi on kirjattu: Pohjois-Pohjanmaan metsien lisääntyvät mahdollisuudet hyödynnetään biotaloudessa kattavasti ja kestävästi
19.1.2016
Valmistuva Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma 2016 – 2020 hakee lisää tuloja ja työtä metsien kestävästä käytöstä. Puun kasvava kysyntä mahdollistaa hakkuiden lisäämisen kestävien hakkuumahdollisuuksien mukaisiksi. Hakkuiden lisääntyminen edellyttää entistä parempaa luontoarvojen huomioimista metsien käsittelyssä. Metsiä ja metsäluontoa hyödynnetään aiempaa monipuolisemmin myös muutoin kuin puuta hakkaamalla.
19.1.2016
Metsäohjelman tavoitteena on lisätä työtä ja hyvinvointia metsien lisääntyvän ja monipuolistuvan käytön avulla. Yhtenä ohjelman konkreettisena tavoitteena on ainespuun vuotuisen hakkuukertymän nousu noin 2,0 miljoonalla kuutiometrillä. Hakkuukertymän lisäyksellä olisi merkittäviä aluetaloudellisia sekä ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
19.1.2016
Metsäohjelman tavoitteena on lisätä työtä ja hyvinvointia metsien lisääntyvän ja monipuolisen käytön avulla. Yhtenä ohjelman konkreettisena tavoitteena on ainespuun vuotuisen hakkuukertymän nousu noin 1,5 miljoonalla kuutiometrillä. Hakkuukertymän lisäyksellä olisi merkittäviä aluetaloudellisia sekä ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
19.1.2016
Metsäohjelman tavoitteena on lisätä työtä ja hyvinvointia metsien lisääntyvän ja monipuolisen käytön avulla. Yhtenä ohjelman konkreettisena tavoitteena on ainespuun vuotuisen hakkuukertymän nousu noin 1,6 miljoonalla kuutiometrillä. Hakkuukertymän lisäyksellä olisi merkittäviä aluetaloudellisia sekä ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
19.1.2016
Metsäohjelmien keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia maakuntiin. Suomeen suunnitellut investoinnit metsä- ja energiateollisuuteen tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä puuhun perustuvaa elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja. Puun kasvava käyttö edellyttää entistä parempaa luontoarvojen huomioimista metsien käsittelyssä. Alueelliset metsäohjelmat ovat työkalu metsien korkean hyödyntämisasteen ja metsäluonnosta huolehtimisen yhteensovittamisessa.
19.1.2016
”Elinvoimaa etelä- ja keskipohjalaismetsistä” tiivistää yhteen lauseeseen vastavalmistuneen metsäohjelman tavoitteet. Elinvoima pitää sisällään niin metsää ja puuta hyödyntävät elinkeinot kuin itse metsäluonnonkin elinvoiman vahvistamisen.
19.1.2016
Lounais-Suomen metsäohjelman 2016–2020 on valmistunut ja siinä tavoitteena on lisätä metsien monipuolista käyttöä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.
19.1.2016
Metsäohjelman keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia maakuntaan. Puun kasvava käyttö edellyttää entistä parempaa luontoarvojen huomioimista metsien käsittelyssä. Metsien korkean hyödyntämisasteen ja metsäluonnosta huolehtimisen yhteensovittaminen on metsäalan lähivuosien merkittävä haaste.
18.1.2016
Yhteismetsien todellinen kokonaispinta-ala on nyt ensimmäistä kertaa selvitetty. Yhteismetsiin liitettyjen kiinteistöjen lisäksi osakaskuntien omistuksessa on merkittävä määrä yhteismetsiin liittämättömiä metsäomistuksia.
4.1.2016
Kuluttajan näkökulmasta pitkien pakkasjaksojen aikana on mahdollista säästää lämmityskuluissa, lämmittämällä asunnon tulisijaa. Verkkoyhtiöiden näkökulmasta leikataan samalla myös sähkönkulutushuippuja ja vältytään kaikkein kalleimman sähköntuotantokapasiteetin käyttöönotolta. Polttopuuyrittäjän näkökulmasta puolestaan on alkamassa vuoden kiireisin sesonki.
21.12.2015
Metsäverotus muuttuu vuoden vaihteessa pääomatuloveron, luovutustappion vähennysoikeuden ja arvonlisävelvollisuuden liikevaihdon alarajan osalta. Metsänomistajan on myös syytä huomioida, että Verohallinto ei enää postita paperista kausiveroilmoituslomaketta maatalousyrittäjille ja metsänomistajille.
21.12.2015
Metsäkeskus maksaa kesäkuussa voimaan tulleen kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia tukia hakijoille joulukuussa. Hakija saa ilmoituksen tuen lopullisesta määrästä ja tuen maksamisesta postitse.
10.12.2015
Suomen metsäkeskukselle on myönnetty rahoitusta Suomen EU-historian toistaiseksi mittavimpaan LIFE -rahaston hankkeeseen. Hankkeen vetäjä on Metsähallitus ja mukana on yhteensä 30 hankekumppania, joista Metsäkeskus on yksi. Euroopan komissio myönsi lähes 12 miljoonaa euroa järvien, jokien ja pienvesien tilaa edistävien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Vuosina 2016 -2022 toteutettavassa FRESHABIT- hankkeessa vähennetään valuma-alueiden kuormitusta vesistöihin rakentamalla mm. kosteikkoja, pintavalutuskenttiä ja erilaisia patorakenteita, kunnostetaan puroja, elvytetään kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä edistetään sisävesien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vesivoiman kehittämistä ympäristöystävällisempään suuntaan kalateitä rakentamalla.