Mediatiedotteet | Page 14 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

19.1.2016
Alueellinen metsäohjelma ohjaa metsäsektorin kehitystä Pohjanmaalla. Uusi metsäohjelma pyrkii edistämään metsänhoidon ja yhä tärkeämmän biotalouden mahdollisuuksia. Pyrimme siihen, että metsiä hoidetaan kestävästi ja että ne tuottavat meille kasvavaa hyvinvointia.
19.1.2016
Hämeen alueellinen metsäohjelma vuosille 2016 - 2020 on valmistunut. Ohjelman keskeinen tavoite on hämäläismetsien monipuolinen ja kestävä käyttö ja metsiin pohjautuvan hyvinvoinnin lisääminen Hämeessä.
19.1.2016
Kainuun metsäohjelman keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia Kainuuseen. Puun käyttöä lisäävät investoinnit ovat tarpeen sillä Kainuun metsät ovat vajaakäytössä. Metsien hyödyntäminen edellyttää entistä monipuolisempaa luontoarvojen huomioimista ja yhteensovittamista.
19.1.2016
Kainuun metsäohjelman keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia Kainuuseen. Puun käyttöä lisäävät investoinnit ovat tarpeen sillä Kainuun metsät ovat vajaakäytössä. Metsien hyödyntäminen edellyttää entistä monipuolisempaa luontoarvojen huomioimista ja yhteensovittamista.
19.1.2016
Lapin metsäohjelma 2016–2020 on valmistunut. Koko metsäalan ja maakunnan yhteisen ohjelman visioksi on kirjattu: Lapin metsäbiotalous on kestävää ja kilpailukykyistä
19.1.2016
Lapin metsäohjelma 2016–2020 on valmistunut. Koko metsäalan ja maakunnan yhteisen ohjelman visioksi on kirjattu: Lapin metsäbiotalous on kestävää ja kilpailukykyistä
19.1.2016
Metsäteollisuuden kasvava raaka-ainetarve nousee vahvasti esiin valmistuvassa Kaakkois-Suomen metsäohjelmassa 2016-20. Hakkuumäärien lisääminen edellyttää entistä tehokkaampaa luontoarvojen ja vesiensuojelun huomioimista metsien käsittelyssä. Metsien korkean hyödyntämisasteen ja metsäluonnosta huolehtimisen yhteensovittaminen on yksi metsäalan lähivuosien suurimmista haasteista. Metsiä ja metsäluontoa hyödynnetään aiempaa monipuolisemmin myös muutoin kuin puuta hakkaamalla.
19.1.2016
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016–2020 on valmistunut. Koko metsäalan ja maakunnan yhteisen ohjelman visioksi on kirjattu: Pohjois-Pohjanmaan metsien lisääntyvät mahdollisuudet hyödynnetään biotaloudessa kattavasti ja kestävästi
19.1.2016
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2016–2020 on valmistunut. Koko metsäalan ja maakunnan yhteisen ohjelman visioksi on kirjattu: Pohjois-Pohjanmaan metsien lisääntyvät mahdollisuudet hyödynnetään biotaloudessa kattavasti ja kestävästi
19.1.2016
Valmistuva Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma 2016 – 2020 hakee lisää tuloja ja työtä metsien kestävästä käytöstä. Puun kasvava kysyntä mahdollistaa hakkuiden lisäämisen kestävien hakkuumahdollisuuksien mukaisiksi. Hakkuiden lisääntyminen edellyttää entistä parempaa luontoarvojen huomioimista metsien käsittelyssä. Metsiä ja metsäluontoa hyödynnetään aiempaa monipuolisemmin myös muutoin kuin puuta hakkaamalla.
19.1.2016
Metsäohjelman tavoitteena on lisätä työtä ja hyvinvointia metsien lisääntyvän ja monipuolistuvan käytön avulla. Yhtenä ohjelman konkreettisena tavoitteena on ainespuun vuotuisen hakkuukertymän nousu noin 2,0 miljoonalla kuutiometrillä. Hakkuukertymän lisäyksellä olisi merkittäviä aluetaloudellisia sekä ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
19.1.2016
Metsäohjelman tavoitteena on lisätä työtä ja hyvinvointia metsien lisääntyvän ja monipuolisen käytön avulla. Yhtenä ohjelman konkreettisena tavoitteena on ainespuun vuotuisen hakkuukertymän nousu noin 1,5 miljoonalla kuutiometrillä. Hakkuukertymän lisäyksellä olisi merkittäviä aluetaloudellisia sekä ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
19.1.2016
Metsäohjelman tavoitteena on lisätä työtä ja hyvinvointia metsien lisääntyvän ja monipuolisen käytön avulla. Yhtenä ohjelman konkreettisena tavoitteena on ainespuun vuotuisen hakkuukertymän nousu noin 1,6 miljoonalla kuutiometrillä. Hakkuukertymän lisäyksellä olisi merkittäviä aluetaloudellisia sekä ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
19.1.2016
Metsäohjelmien keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia maakuntiin. Suomeen suunnitellut investoinnit metsä- ja energiateollisuuteen tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä puuhun perustuvaa elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja. Puun kasvava käyttö edellyttää entistä parempaa luontoarvojen huomioimista metsien käsittelyssä. Alueelliset metsäohjelmat ovat työkalu metsien korkean hyödyntämisasteen ja metsäluonnosta huolehtimisen yhteensovittamisessa.
19.1.2016
”Elinvoimaa etelä- ja keskipohjalaismetsistä” tiivistää yhteen lauseeseen vastavalmistuneen metsäohjelman tavoitteet. Elinvoima pitää sisällään niin metsää ja puuta hyödyntävät elinkeinot kuin itse metsäluonnonkin elinvoiman vahvistamisen.
19.1.2016
Lounais-Suomen metsäohjelman 2016–2020 on valmistunut ja siinä tavoitteena on lisätä metsien monipuolista käyttöä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.
19.1.2016
Metsäohjelman keskeinen tavoite on metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta tuoda työtä ja hyvinvointia maakuntaan. Puun kasvava käyttö edellyttää entistä parempaa luontoarvojen huomioimista metsien käsittelyssä. Metsien korkean hyödyntämisasteen ja metsäluonnosta huolehtimisen yhteensovittaminen on metsäalan lähivuosien merkittävä haaste.
18.1.2016
Yhteismetsien todellinen kokonaispinta-ala on nyt ensimmäistä kertaa selvitetty. Yhteismetsiin liitettyjen kiinteistöjen lisäksi osakaskuntien omistuksessa on merkittävä määrä yhteismetsiin liittämättömiä metsäomistuksia.
4.1.2016
Kuluttajan näkökulmasta pitkien pakkasjaksojen aikana on mahdollista säästää lämmityskuluissa, lämmittämällä asunnon tulisijaa. Verkkoyhtiöiden näkökulmasta leikataan samalla myös sähkönkulutushuippuja ja vältytään kaikkein kalleimman sähköntuotantokapasiteetin käyttöönotolta. Polttopuuyrittäjän näkökulmasta puolestaan on alkamassa vuoden kiireisin sesonki.
21.12.2015
Metsäverotus muuttuu vuoden vaihteessa pääomatuloveron, luovutustappion vähennysoikeuden ja arvonlisävelvollisuuden liikevaihdon alarajan osalta. Metsänomistajan on myös syytä huomioida, että Verohallinto ei enää postita paperista kausiveroilmoituslomaketta maatalousyrittäjille ja metsänomistajille.

.