Mediatiedotteet | Page 16 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

15.6.2015
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt uusien alueellisten metsäohjelmien laatimisen kaudelle 2016-2020. Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ohjelma, joka perustuu metsälakiin ja -asetukseen. Työtä tehdään maakunnallisissa metsäneuvostoissa, joiden tulee hyväksyä alueellinen metsäohjelma 31.12.2015 mennessä.
15.6.2015
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt uusien alueellisten metsäohjelmien laatimisen kaudelle 2016-2020. Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ohjelma, joka perustuu metsälakiin ja -asetukseen. Työtä tehdään maakunnallisissa metsäneuvostoissa, joiden tulee hyväksyä alueellinen metsäohjelma 31.12.2015 mennessä.
15.6.2015
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt uusien alueellisten metsäohjelmien laatimisen kaudelle 2016-2020. Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ohjelma, joka perustuu metsälakiin ja -asetukseen. Työtä tehdään maakunnallisissa metsäneuvostoissa, joiden tulee hyväksyä alueellinen metsäohjelma 31.12.2015 mennessä.
11.6.2015
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt uusien alueellisten metsänohjelmien laatimisen kaudelle 2016-2020. Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ohjelma, joka perustuu metsälakiin ja -asetukseen. Työtä tehdään maakunnallisissa metsäneuvostoissa, joiden tulee hyväksyä alueellinen metsäohjelma 31.12.2015 mennessä.
4.6.2015
Seitsemän metsäluontoyrittäjää avaa METSO-hyvinvointipolun luontomatkailijoiden käyttöön tänä vuonna. Tapio Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen hankkeessa laadittiin METSO:n periaatteiden mukainen konsepti hyvinvointipolulle keväällä 2015. Kesällä sitä testataan yrittäjien kanssa. Tavoitteena on, että luontomatkailija löytäisi helposti palvelujen läheltä hyvinvointia tuottavan polun monimuotoisessa metsäluonnossa.
4.6.2015
Laki metsätuhojen torjunnasta sekä siihen liittyvät asetukset velvoittavat kuljettamaan puutavaran pois hakkuupaikalta tai välivarastosta aika- ja aluerajojen mukaisesti. Metsäkeskuksen kokoama muistilista auttaa toimijaa varmistumaan, että metsätuholain edellyttämät suojaustoimet on tehty oikein.
28.5.2015
Sään lämpeneminen on saanut kirjanpainajakuoriaiset liikkeelle. Kuoriaiset pesiytyvät vahingoittuneisiin ja tuulen kaatamiin kuusiin ja kuusipuutavarapinoihin touko-kesäkuussa. Heinä-elokuussa kuoriutuvat uudet kuoriaiset aiheuttavat pahimmillaan laajoja tuhoja kuusikoissa. Tuhojen kohdentumista voi seurata Metsäkeskuksen karttapalvelussa.
26.5.2015
Toukokuun 23. päivän Lyyli-myrsky aiheutti tuhoja pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomen pohjoisosissa sekä Ylä-Savossa. Tuuli puhalsi puuskissa 22–26 metriä sekunnissa. Puustoa kaatui Suomen metsäkeskuksen alustavan arvion mukaan noin viiden miljoonan euron arvosta, 140 000 kuutiometriä.
26.5.2015
Suomen metsäkeskuksen yksityismetsistä keräämä tieto muodostaa todennäköisesti yhden maailman laajimmista metsävaratietokannoista. Yksityismetsien metsikkötietojen laajuus on ylittänyt 10 miljoonan hehtaarin rajan. Se on 70 prosenttia Suomen yksityismetsien pinta-alasta.
20.5.2015
Pohjois-Karjalan metsätoimijoiden edustajat istuvat saman pöydän ääreen pohtimaan Eskarin metsäpäivien jatkomahdollisuuksia. Eskarin metsäpäiviä ei järjestetä kuluvana keväänä, mutta toimijoiden yhteinen tahtotila on, että hienoa perinnettä halutaan jatkaa.
15.5.2015
Uusi määräaikainen kestävän metsätalouden rahoituslaki eli Kemera-laki on vahvistettu. Osan töistä voi aloittaa heti kesäkuussa lain tultua voimaan. Aluksi kaikki hakemukset on toimitettava paperilla. Sähköisiä hakemuksia aletaan ottaa vastaan kuluvan vuoden aikana.
13.5.2015
Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 3,22 miljoonaa euroa lisää rahaa ener-giapuun korjuun tukemiseen. Vuoden 2015 määräraha energiapuun korjuuseen oli ennen lisäystä 5,5 miljoonaa euroa. Metsäkeskuksella on nyt käytettävissä kaikkiaan 8,72 miljoonaa euroa, jolla voidaan tukea 1,2 miljoonan energiapuukuution korjuuta.
20.4.2015
Metsäalan luonnonhoitokortti on toimijoiden keino varmistaa ja näyttää osaamistaan talousmetsien hakkuita ja hoitoa koskevissa ympäristöasioissa. Näiden taitojen hallinta on keskeinen lähtökohta jokaiselle metsätalouden parissa toimivalle. Kortin saa osaamiskokeen perusteella vuosittain noin 600 henkilöä. Vuonna 2015 osaamiskokeita järjestetään jälleen useissa maakunnissa.
13.4.2015
Kovat tuulet ovat viime aikoina vahingoittaneet ja kaataneet puita eri puolilla eteläistä Suomea. Voimakkaita puuskia on ollut rannikon lähellä Lounais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulle sekä keskisen Suomen avoimilla maa- ja vesialueilla. Tuulenkaadot ovat yksittäisinä puina tai pieninä puuryhminä. Laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ei ole tapahtunut. Vahingoittuneen puuston määrä on koko eteläisessä Suomessa satoja tuhansia kuutiometrejä, arvoltaan miljoonia euroja.
1.4.2015
Suomen metsäkeskuksen tekemissä tarkastuksissa ilmeni, että energiapuun korjuun laatu pysyi koko maassa ennallaan vuonna 2014. Edellisen vuoden tapaan yli puolelta kohteista löytyi huomautettavaa. Korjuun laatua heikensivät runsaat puustovauriot, liian voimakkaat harvennukset ja ylileveät ajourat. Pohjois-Pohjanmaalla korjuun laatu säilyi edellisvuoden tasolla ja huomautettavaa löytyi vajaa puolella tarkastetusta pinta-alasta ollen maan keskiarvoa parempaa.
1.4.2015
Suomen metsäkeskuksen Lapin alueella tekemissä tarkastuksissa ilmeni, että energiapuun korjuun laatu pysyi ennallaan vuonna 2014. Edellisen vuoden tapaan yli puolelta kohteista löytyi huomautettavaa. Korjuun laatua heikensivät runsaat puustovauriot ja liian voimakkaat harvennukset.
1.4.2015
Suomen metsäkeskuksen tekemissä tarkastuksissa ilmeni, että energiapuun korjuun laatu pysyi ennallaan vuonna 2014. Edellisen vuoden tapaan valtakunnallisella tasolla yli puolelta kohteista löytyi huomautettavaa. Korjuun laatua heikensivät runsaat puustovauriot, liian voimakkaat harvennukset ja ylileveät ajourat. Kainuussa energiapuun korjuussa lopputulos oli hyvä vain alle kolmasosassa tarkastetuista kohteista.
31.3.2015
Suomen metsäkeskuksen tekemissä tarkastuksissa ilmeni, että energiapuun korjuun laatu pysyi ennallaan vuonna 2014. Edellisen vuoden tapaan yli puolelta kohteista löytyi huomautettavaa. Korjuun laatua heikensivät runsaat puustovauriot, liian voimakkaat harvennukset ja ylileveät ajourat.
19.3.2015
Laajapohjainen yhteistyö ympäristö- ja metsäalan toimijoiden kesken on tuottanut yhteisen näkemyksen harjumetsien paahdeympäristöjen hoidosta. Harjut ovat tärkeitä paitsi niihin erikoistuneille lajeille myös ihmisille – harjut ovat osa suomalaista kansallismaisemaa ja tärkeitä virkistysalueita.
16.3.2015
Suomen metsäkeskuksen organisaatio uudistuu 1.4.2015. Metsäkeskus johtaa jatkossa toimintaansa valtakunnallisilla prosesseilla. Alueverkosto jakautuu viiteen palvelualueeseen.

.