Mediatiedotteet | Page 19 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

27.2.2014
Erityisesti Pohjois-Suomessa hirvieläinten aiheuttamista tuhoista maksettavien korvausten määrä vähenee voimakkaasti aiempiin vuosiin verrattuna. Korvauksia vuoden 2013 tuhoista maksetaan vähemmän pääasiassa, koska korvaussumman arvioinnissa käytettyjä taimikoiden arvoja oli muutettu. Arvioitujen vahinkojen pinta-ala kasvoi osassa Suomea jopa kolmanneksen, mutta maksettujen korvausten määrä väheni. Vuoden 2013 tuhoista maksetaan korvauksia 880 000 euroa, mikä on 320 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
14.2.2014
Joka neljäs energiapuun korjuukohde säästyi puustovaurioilta vuonna 2013. Pahimmin vaurioituneilla kohteilla lähes joka toinen kasvamaan jätetty puu oli vahingoittunut. Korjuujälkeä on mahdollista parantaa kaikilla energiapuuhakkuilla. Nyt epäonnistumisia on Metsäkeskuksen tarkastusten perusteella liikaa.
31.1.2014
Liki 90 prosentilla yksityismetsissä tehdyissä uudistushakkuissa huomioitiin vuonna 2013 metsien luontoarvot hyvin tai erinomaisesti. Hakkuiden läheisyydessä sijainneista arvokkaista elinympäristöistä 94 prosenttia oli säilynyt kokonaan tai lähes ennallaan. Säästöpuita oli jätetty keskimäärin 9,7 kappaletta hehtaarille.
23.1.2014
Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa viime viikolla käynnistyneen yt-prosessin ensimmäinen kokous pidettiin 23.1.
20.1.2014
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu on voittanut Laatukeskuksen Vuoden 2013 laatuinnovaatio -kilpailun julkisen sektorin sarjassa. Metsään.fi-palvelu on suunnattu metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille. Palvelussa metsänomistaja voi katsella ja hyödyntää metsänsä tietoja sekä ilmoittaa tehdyistä hoitotöistä ja hakkuista. Metsänomistaja voi myös luovuttaa metsätietonsa metsäalan palveluntarjoajille hoitotyö- tai puukauppatarjouksia varten. Metsään.fi-palvelun kehityksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.
16.1.2014
Suomen metsäkeskus jakoi kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia tukia yksityisille metsänomistajille yhteensä 81,74 miljoonaa euroa vuonna 2013. Puuntuotannon tukien osuus oli 78 prosenttia, energiapuun korjuun 15 prosenttia ja luonnonhoidon 7 prosenttia.
14.1.2014
Johtaja Ari Eini tiedotti 14.1.2014 julkisten palvelujen henkilöstölle yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä. Neuvottelut alkavat 23.1. henkilöstöjärjestöjen kanssa pidettävässä kokouksessa, jonka aiheena on vuoden 2014 talouden tasapainottaminen.

.