Mediatiedotteet

20.9.2017
Hirvieläinten aiheuttamista taimikkotuhoista maksetaan jatkossa metsänomistajille aiempaa suurempia korvauksia. Korvaustason arvioidaan nousevan neljänneksen edellisvuosista, kun vahinkojen arviointitapaa ja korvauslaskentaa on uudistettu. Metsänomistajien käyttöön valmistuu loppuvuodesta uusia laskuripalveluita, joiden avulla voi määrittää hirvivahinkokorvaussummaa ja korvauskelpoisuutta.
12.9.2017
Noin 15 000 metsätilaa vaihtaa vuosittain omistajaa. Metsänomistajien keski-iän ylittäessä 60 vuotta tilojen omistusjärjestelyt ovat ajankohtaisia. Metsäkeskuksen Tietoinen metsänomistus -hanke jakaa omistusjärjestelyjen suunnittelua varten tietoa Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa eri tilaisuuksissa. Seuraavaksi vuorossa on messutapahtuma Lappeenrannan kaupungintalolla 16.9.
8.9.2017
Valtakunnalliset metsätalouden vesiensuojelupäivät järjestetään Oulussa 12.–13.9.2017. Päivien teemana on Lisääntyvän puunkäytön haasteet vesiensuojelulle suometsissä.
4.9.2017
Suomen metsäkeskus kutsuu metsänomistajia osallistumaan uuteen kampanjaan Metsään.fi-palvelussa. Miten aiot hoitaa metsääsi? -kampanjassa kysytään palvelun käyttäjiltä tulevista metsänhoitotöistä. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan raivaussaha.
31.8.2017
Bioenergia-alan yrityksille tehtyyn kyselyyn vastasi energiayhtiön, lämpöyrittäjyysalan, energiapuun osto- ja jalostusalan ja laitevalmistajien edustajia sekä metsäkone-, metsäpalvelu-, saha- ja polttopuuyrittäjiä. Lisäksi alan kehittämiseen liittyviin kysymyksiin vastasivat tutkijat, kehittäjät ja asiantuntijat.
24.8.2017
Metsäammattilaiset ja metsänomistajat ovat ottaneet kesän 2017 aikana yhteyttä Suomen metsäkeskukseen ja ilmoittaneet erilaisista metsiä vaivaavista sieni- ja hyönteistuhoista.
23.8.2017
Kotimaisten metsien puuvaranto ja kasvu ovat suurempia kuin koskaan aiemmin, mutta metsänhoitotöitä jää tekemättä. Suomen metsäkeskuksen seurantatilastot osoittavat, että hoitorästit ovat kasvaneet erityisesti taimikoissa ja nuorissa metsissä.
16.8.2017
Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan puustoa vahingoittui noin 3 miljoonan euron arvosta.
20.7.2017
Metsäkeskus selvittää jo rakennettujen metsäteiden laatua kantavuusmittauksilla tulevana syksynä. Metsäteiden rakennusvaiheessa kantavuus arvioidaan tällä hetkellä pitkälti silmämääräisesti. Muulla tienrakennusalalla tavallisten kantavuusmittausmenetelmien yleistyminen voisi pienentää tienrakennuksen kustannuksia ja parantaa puunkuljetuksille tärkeän metsätieverkoston laatua.
11.7.2017
Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä kehittämä Metsäinen-mobiilisovellus julkaistiin 7.7. Sovellus johdattaa metsistä ja metsätaloudesta kiinnostuneet älylaitteiden käyttäjät metsätiedon pariin.
5.7.2017
Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä on valmistumassa mobiilisovellus Metsäinen. Se on ensimmäisiä suomalaisia sovelluksia, joka tarjoaa ajantasaista metsäistä tietoa maksuttomasti käyttäjilleen. Uusi sovellus julkaistaan tulevana perjantaina 7.7.
3.7.2017
Metsänomistajista noin puolet on työikäisiä, ja he ovat jo työelämässä saaneet valmiuksia tietotekniikan ja verkkopalvelujen hyödyntämiseen. Metsänomistajat asuvat yhä useammin muualla kuin metsän sijaintiseudulla, jonka vuoksi metsäpalveluiden tarjoajia ei usein ole mahdollisuutta tavata kasvokkain.
3.7.2017
Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily -hankkeen ensimmäiset kätköt vietiin maastoon kesäkuun alkupuolella. Tahkon alueelta löytyvien kätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.
29.6.2017
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on nyt entistä monipuolisempaa luonto- ja ympäristötietoa. Palvelussa voi nähdä, jos metsätilalla on havaittu muinaisjäännöksiä, liito-oravien pesimäpaikkoja tai muita uhanalaisia lajeja. Palveluun on päivitetty tietoa myös luonnonsuojelu- ja pohjavesialueista. Lisäksi palvelussa voi seurata siellä tehtyjen Kemera-hakemusten ja toteutusilmoitusten käsittelyn tilaa.
28.6.2017
Metsissä pesivät haukat ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet. Petolintuasiantuntijoiden ja Suomen metsäkeskuksen laatimat uudet ohjeet auttavat turvaamaan haukkojen pesintää talousmetsissä. Ohjeet on tarkoitettu metsäammattilaisille ja metsänomistajille. Ne on luotu Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen koordinoimassa metsäpetolintuhankkeessa, joka on osa METSO-monimuotoisuusohjelmaa.
21.6.2017
Puupolttoaineiden energiakäyttö kasvoi vuonna 2016 edellisvuodesta. Koko maassa poltettiin kaikkiaan 19,3 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Itä-Suomessa puupolttoaineista on ollut ylitarjontaa, jonka vuoksi energiapuuta sekä metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää kuorta ja purua seisoi varastoissa. Länsi-Suomessa kysyntä ja tarjonta kohtasivat paremmin.
15.6.2017
Metsäkeskus julkaisee verkkosivuillaan viikoittain päivittyvää ennustetta markkinoille tarjottavasta puun määrästä. Palveluun on lisätty uusia ominaisuuksia. Käyttäjä voi nyt verrata alueittain puun tarjontaa alueellisen metsäohjelman hakkuutavoitteeseen.
9.6.2017
Farmarin Metsälava tarjoaa metsäalan ajankohtaista asiaa ja keskustelua, työnäytöksiä sekä viihteellistä ohjelmaa 14.–17.6. Seinäjoella. Asiantuntijat kertovat metsänomistajien palveluista ja biotalouden innovaatioista. Vihdanteon Suomen mestari opastaa saunavihdan sitomiseen ja klapit lentävät halonhakkuukisassa. Farmarin Metsälavan ohjelman järjestää Suomen metsäkeskus.
7.6.2017
Pohjois-Savon metsät ovat vajaakäytössä. Puun lisäkäyttö tuo aktiivisuutta myös metsänhoitoon, mikä mahdollistaa metsien hyvän kasvun myös tulevaisuudessa. Talousmetsien luonnonhoidolla voidaan turvata maakunnan metsien monimuotoisuuden säilyminen.
7.6.2017
Suomen metsäkeskus järjestää Seinäjoen Farmari -maatalousnäyttelyn yhteydessä Halkoliiteri.com -halonhakkuukisat. Torstaina kisataan naisten sarjassa ja perjantaina miesten sarjassa Metsälavan läheisyydessä. Kisan juontaa hiihtäjälegenda Juha Mieto.