Mediatiedotteet | Page 6 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

18.4.2018
Lauantaina 21.4. Metsämme-messujen yhteydessä järjestettävän keskustelupaneelin teemana on lisääntyvien hakkuiden ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovitus. Panelistit edustavat monipuolisesti metsien käytön eri puolia, paikalla ovat muun muassa kansanedustaja Anne Kalmari, dosentti Panu Halme Jyväskylän yliopistosta sekä Tomi Salo Metsäteollisuus Ry:stä.
6.4.2018
Kelirikko tulee varmasti joka kevät. Sen vaikeuteen vaikuttavat tien peruskunto sekä edellisen syksyn ja kevään sääolosuhteet. Pahimpaan aikaan tielle voidaan asettaa painorajoitus mutta tärkeintä on pitää tie hyvässä kunnossa.
5.4.2018
Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä noin 1,4 miljoonalla eurolla. Korvausten määrä on lähes kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Hirvivahinkoasetuksen muutos viime keväänä nosti korvaushakemusten määrää voimakkaasti loppuvuodesta.
28.2.2018
Suomen metsäkeskus on tehnyt Rokuan harjualueella töitä paahde-elinympäristöjen hyväksi EU:n osittain rahoittamassa Light & Fire -LIFE hankkeessa. Maastossa näkyvät maanpinnan käsittelyn jäljet sadoista laikuista, koska jäkälää on poistettu laikuista. Lähes kahteen sataan laikkuun istutettiin kangasajuruohon taimia, joista puolet oli mikrolisättyjä.
27.2.2018
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin 1.3.2018 alkaen, kun metsätietolain muutokset astuvat voimaan. Ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa avoimesti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen uudessa avoimen tiedon osiossa.
20.2.2018
Runsaat sateet ja maan roudattomuus vaikeuttivat puunkorjuuta viime vuonna. Sääolosuhteiden vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Huomautusten määrä lähes kaksinkertaistui tarkastuskohteilla edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia annettiin puusto- ja maastovaurioista sekä tarpeettoman voimakkaista harvennuksista.
12.2.2018
Lappilaiset metsätoimijat tavoittelevat aiempaa enemmän kansainvälisiä kehitysvaroja alueelle ja tuovat esille kestävän metsätalouden osaamista alueella.
15.1.2018
Suomen metsäkeskus tiivistää toimipisteverkostoaan kustannussyistä.
12.1.2018
Eduskunta on hyväksynyt lain Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muutoksesta. Maaliskuun alussa voimaan tulevan metsätietolain mukaan ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa sähköisesti saatavissa nykyistä avoimemmin. Metsään.fi-verkkosivuille rakennetaan uusi osio avoimen metsätiedon jakelua varten.
5.1.2018
Suomen metsäkeskuksen hallinnoima yhteismetsien edistäminen Kainuussa -esiselvityshanke tiedottaa yhteismetsäasioista yhteisöille. Yhteismetsä omistusmuotona halutaan tehdä tunnetuksi muun muassa kuntapäättäjille.
4.1.2018
Metsäkeskus maksoi vuonna 2017 metsänomistajille kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon eli Kemera-tukea 52,8 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa tukea oli osoitettu 67,3 miljoonaa euroa. Kestävän puuntuotannon lisäksi Kemera-tukea käytettiin metsäluonnon hoitoon ympäristötukena 3 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,6 miljoonaa euroa.
21.12.2017
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimassa Pohjoisen puun tiet –hankkeessa on kartoitettu puunkuljetusten ongelmakohtia ja löydetty niihin parannuskeinoja. Paikannettu ja ajantasainen tieto teiden kunnosta auttaa kuljetusten suunnittelussa. Myös tien ylläpitäjät hyötyvät tien käyttäjien palautteesta.
21.12.2017
Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily-hankkeen viimeiset kätköt vietiin maastoon loppusyksystä. Pyhäselän ja Kolin alueilta löytyvien kätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.
21.12.2017
Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily-hankkeen geokätköjä piilotettiin Jämsän Himoksen sekä Konneveden seudun maastoihin tämän syksyn aikana. Geokätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.
20.12.2017
Suomen metsäkeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 19.12.2017.
20.12.2017
Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi –hanke on valmistellut Kuusamossa luontomatkailuun sopivia retkeilyreittejä yksityismetsissä. Ensimmäinen sopimus metsänomistajan ja luontomatkailuyrittäjän kanssa on jo allekirjoitusvaiheessa. Hanketta toteuttaa Suomen metsäkeskus.
14.12.2017
Suomalaisen joulukuusen ostaminen on ympäristöystävällinen valinta. Kotimaisen kuusen hiilijalanjälki on pieni verrattuna ulkomailta tuotuun joulupuuhun.
5.12.2017
Noin kymmenesosa Kemera-varoilla rakennetuista ja kunnostetuista metsäautoteistä on päässyt kymmenessä vuodessa rapautumaan huonoon kuntoon. Metsäautoteiden kuntoa kartoitettiin Suomen metsäkeskuksen jälkihoitotarkastuksissa. Metsäkeskus myöntää Kemera-tukea metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen. Tuen saamisen edellytyksenä on, että tiekunnat huolehtivat metsäteiden kunnossapidosta 10-15 vuotta.
4.12.2017
Metsänomistajat voivat nyt hakea helposti tekijöitä hakkuisiin ja metsänhoitotöihin. Metsäkeskuksen sivuille on listattu metsänhoito- ja hakkuupalveluja tarjoavia toimijoita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
1.12.2017
Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen uudet havaintometsävideot tuovat näkyväksi metsäpalveluita ja metsäpalveluyrittäjien työtä. Havaintometsävideoita on kuvattu 30 metsätyökohteella eri puolilla Suomea. Videoiden avulla maakuntien metsäpalveluyrittäjät voivat esitellä ja markkinoida palveluitaan esimerkiksi etämetsänomistajille. Havaintometsävideot on tuotettu Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -hankkeessa.

.