Mediatiedotteet

1.11.2017
Metsäalan huomio kohdistuu nyt Keski-Suomeen teollisuuden nostaessa puun käyttöä ennätyskorkealle tasolle. Tähän mennessä puun käyttö alueen metsäteollisuudessa on ollut noin 6 miljoonaa kuutiometriä. Puhutaan metsästä Keski-Suomi 2017 -tapahtumassa keskustellaan Keski-Suomen metsien ja metsäalan tulevaisuudesta 3.11. Jyväskylässä.
19.10.2017
Metsä mielletään vakaana ja suhteellisen turvallisena sijoituskohteena. Puu kasvaa silloinkin, kun maailmantalous ja pörssikurssit sukeltavat. Kuinka metsän tuottoihin sitten pääsee käsiksi? Mitkä asiat vaikuttavat metsäsijoituksen kannattavuuteen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saadaan vastauksia 27.10. järjestettävässä Kannattava metsäsijoitus- seminaarissa Oulun musiikkikeskuksessa. Seminaarin järjestävät Metsäkeskuksen Pohjoisen metsätilat kasvuun ja Digiloikka metsäasiointiin –hankkeet kumppaneineen.
18.10.2017
Suomen metsäkeskus on mukana hankkeessa, jossa seurataan metsien hakkuita satelliittiteknologian avulla. Metsäkeskus on verrannut satelliittikuvausaineistoa metsänkäyttöilmoituksiin ja tarkastanut niissä havaittuja eroavaisuuksia maastossa. Pilotin tulokset ovat lupaavia. Satelliittikuvien avulla voidaan parantaa metsälain valvontaa ja kohdentaa maastotarkastuksia vaikuttavimpiin kohteisiin.
12.10.2017
Suomen metsäkeskuksen toteuttama Kuormitus kuriin -hanke jakaa tietoa tehokkaista vesiensuojelumenetelmistä. Euroopan maaseuturahaston rahoituksella toteutettavan hankkeen tavoitteena on vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen tärkeillä kohdealueilla Etelä-Savossa.
6.10.2017
Metsäpuiden syysistutuskausi päättyi syyskuun lopulla. Vastoin odotuksia ja taimituottajien toiveita syysistutukset eivät ole lisääntyneet viime vuosina. Metsänviljelyssä kannattaa käyttää monipuolisesti eri puulajeja ja suosia sekametsiä, jotka vähentävät ilmastonmuutoksen metsätuhoriskejä.
5.10.2017
Suomen metsien vuotuinen kokonaiskasvu on 110 miljoonaa kuutiometriä ja kokonaispoistuma noin 80 miljoonaa kuutiometriä. Suomen metsät toimivat selkeänä hiilinieluna. Metsien lisääntynyt kasvu on 1960-1990-luvuilla metsänhoitoon tehtyjen panostusten ansiota. Metsänhoito on kannattavaa ja erittäin tuottavaa työtä varsinkin kansantalouden näkökulmasta.
4.10.2017
Alempiasteinen tieverkko luo puitteet Suomen biotaloudelle sekä muulle maaseudun liikenteelle. Nykyistä kattavampi ja ajantasaisempi tiestö- ja olosuhdetieto parantaisi puukuljetusten tehokkuutta, volyymien tasai-suutta eri vuodenaikoina, liikenneturvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.
27.9.2017
Suomen metsäkeskus on uudistanut Metsään.fi-palvelunsa verkkosivut ja parantanut palvelun käytettävyyttä pienillä muutoksilla. Metsänomistajat voivat nyt kirjautua palveluun pankkitunnusten ja mobiilivarmenteen lisäksi myös varmennekortilla.
20.9.2017
Hirvieläinten aiheuttamista taimikkotuhoista maksetaan jatkossa metsänomistajille aiempaa suurempia korvauksia. Korvaustason arvioidaan nousevan neljänneksen edellisvuosista, kun vahinkojen arviointitapaa ja korvauslaskentaa on uudistettu. Metsänomistajien käyttöön valmistuu loppuvuodesta uusia laskuripalveluita, joiden avulla voi määrittää hirvivahinkokorvaussummaa ja korvauskelpoisuutta.
12.9.2017
Noin 15 000 metsätilaa vaihtaa vuosittain omistajaa. Metsänomistajien keski-iän ylittäessä 60 vuotta tilojen omistusjärjestelyt ovat ajankohtaisia. Metsäkeskuksen Tietoinen metsänomistus -hanke jakaa omistusjärjestelyjen suunnittelua varten tietoa Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa eri tilaisuuksissa. Seuraavaksi vuorossa on messutapahtuma Lappeenrannan kaupungintalolla 16.9.
8.9.2017
Valtakunnalliset metsätalouden vesiensuojelupäivät järjestetään Oulussa 12.–13.9.2017. Päivien teemana on Lisääntyvän puunkäytön haasteet vesiensuojelulle suometsissä.
4.9.2017
Suomen metsäkeskus kutsuu metsänomistajia osallistumaan uuteen kampanjaan Metsään.fi-palvelussa. Miten aiot hoitaa metsääsi? -kampanjassa kysytään palvelun käyttäjiltä tulevista metsänhoitotöistä. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan raivaussaha.
31.8.2017
Bioenergia-alan yrityksille tehtyyn kyselyyn vastasi energiayhtiön, lämpöyrittäjyysalan, energiapuun osto- ja jalostusalan ja laitevalmistajien edustajia sekä metsäkone-, metsäpalvelu-, saha- ja polttopuuyrittäjiä. Lisäksi alan kehittämiseen liittyviin kysymyksiin vastasivat tutkijat, kehittäjät ja asiantuntijat.
24.8.2017
Metsäammattilaiset ja metsänomistajat ovat ottaneet kesän 2017 aikana yhteyttä Suomen metsäkeskukseen ja ilmoittaneet erilaisista metsiä vaivaavista sieni- ja hyönteistuhoista.
23.8.2017
Kotimaisten metsien puuvaranto ja kasvu ovat suurempia kuin koskaan aiemmin, mutta metsänhoitotöitä jää tekemättä. Suomen metsäkeskuksen seurantatilastot osoittavat, että hoitorästit ovat kasvaneet erityisesti taimikoissa ja nuorissa metsissä.
16.8.2017
Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan puustoa vahingoittui noin 3 miljoonan euron arvosta.
20.7.2017
Metsäkeskus selvittää jo rakennettujen metsäteiden laatua kantavuusmittauksilla tulevana syksynä. Metsäteiden rakennusvaiheessa kantavuus arvioidaan tällä hetkellä pitkälti silmämääräisesti. Muulla tienrakennusalalla tavallisten kantavuusmittausmenetelmien yleistyminen voisi pienentää tienrakennuksen kustannuksia ja parantaa puunkuljetuksille tärkeän metsätieverkoston laatua.
11.7.2017
Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä kehittämä Metsäinen-mobiilisovellus julkaistiin 7.7. Sovellus johdattaa metsistä ja metsätaloudesta kiinnostuneet älylaitteiden käyttäjät metsätiedon pariin.
5.7.2017
Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä on valmistumassa mobiilisovellus Metsäinen. Se on ensimmäisiä suomalaisia sovelluksia, joka tarjoaa ajantasaista metsäistä tietoa maksuttomasti käyttäjilleen. Uusi sovellus julkaistaan tulevana perjantaina 7.7.
3.7.2017
Metsänomistajista noin puolet on työikäisiä, ja he ovat jo työelämässä saaneet valmiuksia tietotekniikan ja verkkopalvelujen hyödyntämiseen. Metsänomistajat asuvat yhä useammin muualla kuin metsän sijaintiseudulla, jonka vuoksi metsäpalveluiden tarjoajia ei usein ole mahdollisuutta tavata kasvokkain.