Mediatiedotteet

3.7.2017
Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily -hankkeen ensimmäiset kätköt vietiin maastoon kesäkuun alkupuolella. Tahkon alueelta löytyvien kätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.
29.6.2017
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on nyt entistä monipuolisempaa luonto- ja ympäristötietoa. Palvelussa voi nähdä, jos metsätilalla on havaittu muinaisjäännöksiä, liito-oravien pesimäpaikkoja tai muita uhanalaisia lajeja. Palveluun on päivitetty tietoa myös luonnonsuojelu- ja pohjavesialueista. Lisäksi palvelussa voi seurata siellä tehtyjen Kemera-hakemusten ja toteutusilmoitusten käsittelyn tilaa.
28.6.2017
Metsissä pesivät haukat ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet. Petolintuasiantuntijoiden ja Suomen metsäkeskuksen laatimat uudet ohjeet auttavat turvaamaan haukkojen pesintää talousmetsissä. Ohjeet on tarkoitettu metsäammattilaisille ja metsänomistajille. Ne on luotu Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen koordinoimassa metsäpetolintuhankkeessa, joka on osa METSO-monimuotoisuusohjelmaa.
21.6.2017
Puupolttoaineiden energiakäyttö kasvoi vuonna 2016 edellisvuodesta. Koko maassa poltettiin kaikkiaan 19,3 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Itä-Suomessa puupolttoaineista on ollut ylitarjontaa, jonka vuoksi energiapuuta sekä metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää kuorta ja purua seisoi varastoissa. Länsi-Suomessa kysyntä ja tarjonta kohtasivat paremmin.
15.6.2017
Metsäkeskus julkaisee verkkosivuillaan viikoittain päivittyvää ennustetta markkinoille tarjottavasta puun määrästä. Palveluun on lisätty uusia ominaisuuksia. Käyttäjä voi nyt verrata alueittain puun tarjontaa alueellisen metsäohjelman hakkuutavoitteeseen.
9.6.2017
Farmarin Metsälava tarjoaa metsäalan ajankohtaista asiaa ja keskustelua, työnäytöksiä sekä viihteellistä ohjelmaa 14.–17.6. Seinäjoella. Asiantuntijat kertovat metsänomistajien palveluista ja biotalouden innovaatioista. Vihdanteon Suomen mestari opastaa saunavihdan sitomiseen ja klapit lentävät halonhakkuukisassa. Farmarin Metsälavan ohjelman järjestää Suomen metsäkeskus.
7.6.2017
Pohjois-Savon metsät ovat vajaakäytössä. Puun lisäkäyttö tuo aktiivisuutta myös metsänhoitoon, mikä mahdollistaa metsien hyvän kasvun myös tulevaisuudessa. Talousmetsien luonnonhoidolla voidaan turvata maakunnan metsien monimuotoisuuden säilyminen.
7.6.2017
Suomen metsäkeskus järjestää Seinäjoen Farmari -maatalousnäyttelyn yhteydessä Halkoliiteri.com -halonhakkuukisat. Torstaina kisataan naisten sarjassa ja perjantaina miesten sarjassa Metsälavan läheisyydessä. Kisan juontaa hiihtäjälegenda Juha Mieto.
2.6.2017
Metsäkeskus on mukana hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on tehostaa ja parantaa metsälain valvontaa. Pilottivaiheessa olevassa satelliittikuvaushankkeessa tarkastellaan toteutuneita metsien hakkuita satelliittikuvien erotuskuvatulkinnalla. Nyt saatujen testiaineistojen perusteella on pääteltävissä, että kaikilta hakkuukohteilta ei ollut jätetty metsänkäyttöilmoitusta. Havaittuja eroavuuksia satelliittikuvien ja tehtyjen metsänkäyttöilmoitusten välillä tarkastetaan parhaillaan maastossa.
29.5.2017
Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa. Näin voidaan saavuttaa veroetuja ja säilyttää metsätalouden harjoittaminen kannattavana.
22.5.2017
Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventointia tehdään Kemijärven, Sallan ja Pelkosenniemen keilausalueella tänä vuonna 174 000 hehtaaria. Keilausalue sijoittuu suurimmaksi osaksi Kemijärven kaupungin (85 000 ha) ja Sallan (69 000 ha) alueille, mutta myös Pelkosenniemeä keilataan 20 000 hehtaaria. Laserkeilauksen lisäksi alueet myös ilmakuvataan.
19.5.2017
Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsäneuvostojen toukokuun kokouksen kuumimmaksi puheenaiheeksi nousi metsäteiden perusparannusten määrien romahtaminen. Tilastojen mukaan Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa peruskorjattiin metsäteitä kestävän rahoituslain varoin vain voin 10 % asetetusta tavoitteesta. Tulosta heikensivät viime vuonna myös Kemera-lain hallinnoinnin ruuhkat ja ongelmat, mutta tilanne on silti metsäneuvostojen mielestä hälyttävä edelleen.
16.5.2017
Suomen metsäkeskuksen yhteydessä toimiva Etelä-Savon metsäneuvosto istutti kymmenen tammenlehtitervaleppää Mikkelipuiston-Kenkäveron maisemiin Mikkelissä maanantaina 15.5.
15.5.2017
Laserkeilaukseen perustuva metsien inventointi tehdään tänä vuonna koko Suomussalmen alueella. Laserkeilauksen lisäksi alue myös ilmakuvataan. Keilauksia ja ilmakuvauksia tehdään kesäkuun puolivälistä syyskuun loppuun. Keilaus kuuluu osana Maanmittauslaitoksen korkeusmallituotantoon.
15.5.2017
Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventointia tehdään Utajärven, Muhoksen ja Ylikiimingin alueella tänä vuonna 220 000 hehtaaria. Laserkeilauksen lisäksi alue myös ilmakuvataan. Keilauksia ja ilmakuvauksia tehdään kesäkuun puolivälistä syyskuun loppuun. Keilaus kuuluu osana Maanmittauslaitoksen korkeusmallituotantoon.
12.5.2017
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun on päivitetty uutta tietoa metsäkuvioiden mahdollisesta soveltuvuudesta metsiensuojelun METSO-ohjelmaan. Toiveena on, että päivitys innostaisi metsänomistajia tarjoamaan maitaan suojeluun.
8.5.2017
Kirjanpainajakuoriaisten parveilusta ennakoidaan tänä keväänä viime vuotta vähäisempää tai korkeintaan samantasoista. Vuoden 2016 viileä ja sateinen kesä ei suosinut kuoriaisten lisääntymistä, ja kirjanpainajakannan koko on todennäköisesti pienentynyt. Kevään lämpöolosuhteet ratkaisevat parveilun ajankohdan ja laajuuden.
4.5.2017
Metsänviljelyn sesonkikausi on alkamassa Etelä-Suomessa. Tänä vuonna istutetaan lähes 160 miljoonaa tainta 80 000 hehtaarin alalle. Nopea viljely parantaa metsätalouden kannattavuutta, koska taimikon varhaishoidon kustannukset alenevat ja metsän kiertoaika lyhenee.
12.4.2017
Suomen metsäkeskus alkaa hyväksyä 20.4.2017 alkaen saapuvia nuoren metsän hoidon Kemera-tukihakemuksia. Maa- ja metsätalousministeriön asettama lähes vuoden kestänyt hakusulku päättyy samalla, kun muutokset kestävän metsätalouden rahoituslakiin tulevat voimaan. Metsäkeskus toivoo, että Kemera-hakemukset tehdään sähköisesti Metsään.fi-palvelussa.
5.4.2017
Ensimmäinen mökkimatka talven jälkeen voi tuoda monelle vapaa-ajanasukkaalle ikävän yllätyksen. Tutusta metsästä on puut mökin takaa tai vastarannalta kaadettu ja jäljellä on vain muutama säästöpuu. Sopu voi olla koetuksella vaikka metsänomistajanaapuri on tehnyt laillisen hakkuun ja metsätalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen toimenpiteen. Jo ennakkotieto suunnitteilla olevasta hakkuusta olisi voinut helpottaa muutokseen sopeutumisessa ja avata mahdollisuuden keskustella maiseman säilyttämisestä taloudellista korvausta vastaan.