Mediatiedotteet

27.3.2017
Metsätiloista noin 15 000 vaihtaa omistajaa Suomessa vuosittain. Onko edullisinta myydä vai lahjoittaa metsätila perilliselle? Kannattaako pidättää hallintaoikeus? Omistajanvaihdos vaatii harkintaa, asiantuntemusta ja monien tekijöiden yhteensovittamista. Vastauksia haetaan asiantuntijoilta.
16.3.2017
Monet metsänomistajat ovat kiinnostuneita avohakkuita välttävistä metsänkäsittelymenetelmistä. Jatkuvaan kasvatukseen perustuvia hakkuita toteutetaan kuitenkin Suomessa suhteellisen vähän. Myös käyttämättömänä olleita talousmetsiä voitaisiin saada käyttöön poiminta- ja pienaukkohakkuiden yleistyessä.
9.3.2017
Suomen metsäkeskuksen hallinnoima Pohjoisen metsätilat kasvuun –hanke välittää metsänomistajille tietoa sukupolvenvaihdoksiin liittyvistä asioista. Yksi hankkeen päätapahtuma on Rovaniemellä järjestettävät sukupolvenvaihdosmessut.
3.3.2017
Lämpöyrittäjyystoiminta on kasvanut viime vuosina. Suomessa toimii noin 350 lämpöyrittäjää, jotka tuottavat asiakkailleen lämpöä lähimetsistä hankitulla puuhakkeella ja puunjalostuksen sivutuotteilla. Energia Tehokkaasti Hämeessä –hanke järjestää maaliskuussa koulutussarjan energiatehokkaasta lämpöyrittäjyydestä Lahdessa ja Hämeenlinnassa.
1.3.2017
Hirvikanta on kasvanut, mikä näkyy vaurioina taimikoissa. Hirvien aiheuttamia tuhoja on havaittavissa miljoonan hehtaarin alalla Suomen metsissä. Alueelliset riistaneuvostot asettavat tavoitteita hirvikannan hoitoon, mutta hirvikanta on jäänyt monella alueella suosituksia suuremmaksi.
28.2.2017
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu muuttuu maksuttomaksi metsäalan toimijoille 1.3.2017 alkaen. Tähän saakka toimijat ovat maksaneet palvelusta kuntakohtaisen vuosimaksun. Yksityiset metsänomistajat ovat käyttäneet Metsään.fi-palvelua maksutta jo parin vuoden ajan.
22.2.2017
Metsänomistajat ovat huolehtineet hyvin kasvatusmetsien ennakkoraivauksista. Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastuksissa eniten huomautuksia annettiin puustovaurioista ja hakkuukoneiden maastoon jättämistä painaumista.
15.2.2017
Metsänomistajat huolehtivat taimikoidensa varhaishoidosta vaihtelevasti eri puolilla Suomea. Metsäneuvostot ovat asettaneet maakunnille alueelliset tavoitteet Kemera-tuettujen taimikonhoitotöiden pinta-alasta. Parhaiten tavoitteeseen päästiin viime vuonna Hämeessä. Vähiten varhaishoitoa tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.
9.2.2017
Puun arvostus luonnollisena ja kestävänä rakennusmateriaalina kasvaa. Puurakennustaito Vuoliainen järjestää 11.−12.2. Hyrynsalmella koulutustapahtuman, jossa perehdytään tulevaisuuden puurakentamiseen. Ensimmäisen kurssin osallistujakiintiö täyttyi heti.
8.2.2017
Luonnonhoidon keinojen käyttöä metsätaloudessa halutaan tehostaa lisääntyvän puunkorjuun ja biotalouden kestävyyden varmistamiseksi. Uusi maanlaajuinen selvitys antaa tietoa monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun pullonkauloista ja siitä, kuinka luonto voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon hakkuiden rinnalla. Lupaavimpia ratkaisuja kokeillaan ja kehitetään tänä vuonna Monimetsä-hankkeessa.
1.2.2017
Pohjois-Suomeen suunnitellaan uusia biojalostamoita, jotka lisäävät tulevaisuudessa puunkuljetuksia. Miten kuljetukset voidaan hoitaa tehokkaasti nykyisiin ja tuleviin tuotantolaitoksiin? Minne tarvitaan puuterminaaleja ja välivarastoja? Onko tiestö riittävän hyvässä kunnossa? Näihin kysymyksiin haetaan nyt vastauksia koko pohjoisen Suomen kattavalla kyselyllä.
1.2.2017
Suomen metsäkeskus arvioi vuonna 2016 Lapissa hakemusten perusteella 44 yksityismetsänomistajan taimikoissa tapahtuneet hirvieläinvahingot. Pinta-alallisesti laajimmat tuhot olivat Sallassa, mutta euromääräisesti pahimmat tuhot kohdistuivat Kemijärven taimikoihin.
13.1.2017
Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy myivät Pohjan Taimen osakekannan 30.12.2016 allekirjoitetulla kaupalla. Liettualainen yritys UAB Futurista LT on Pohjan Taimi Oy:n uusi omistaja. UAB Futurista LT:n takana on sama omistaja kuin Pohjan Taimen monivuotisella kumppanilla Skogran-yhtiöllä, joka on tuottanut Pohjan Taimen välittämät metsänhoitopalvelut. Uusi omistaja ottaa toimivasta johdosta halukkaat mukaan yhtiön omistukseen.
12.1.2017
Suomen metsäkeskuksen vetämä Naisenergiaa metsiin -hanke pyörähtää käyntiin tulevan kuukauden aikana viidellä paikkakunnalla Etelä-Savossa. Naismetsänomistajille suunnatuista neuvontatapahtumista ensimmäiset järjestetään tammi-helmikuun aikana Joroisissa, Juvalla, Puumalassa, Heinävedellä ja Savonlinnassa.
10.1.2017
Metsäkeskus on koonnut metsänomistajan avuksi tietopaketin oman metsän hakkuumahdollisuuksista ja hoitokohteista. Tiedotteen kartoille on myös merkitty Metsäkeskuksen tiedossa olevat luontokohteet.
2.1.2017
Metsätilan sukupolvenvaihdoksia halutaan edistää uusilla veroeduilla. Vuoden 2017 alussa yleinen lahjaverotus kevenee 10-15 prosenttia. Tämän lisäksi uutena kannustimena otetaan käyttöön metsälahjavähennys. Kyseisiä uudistuksia tiedettiin jo odottaa. Tästä syystä monet metsätilansa lahjoittamista pohtivat metsäomistajat ovat lykänneet päätöksentekoa.
29.12.2016
Metsäkeskuksen Kouvolan toimisto muuttaa Valtakujalta uuteen osoitteeseen. Uusi osoite on 30.12.2016 alkaen Hallituskatu 7 C, 45100 Kouvola.
27.12.2016
Suomen metsäkeskus seuraa metsätalouden luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Arvioinnit kertovat, että vaikka yleisesti luontoarvot huomioidaan hakkuiden yhteydessä hyvin, on pitkän aikavälin tuloksissa suunta ollut heikkenevä. Vuoden 2016 arviot kertoivat kuitenkin parannuksesta yleisessä suuntauksessa.
20.12.2016
Kotimaisuus on valttia joulukuusimarkkinoilla. Kuuset hankitaan yleisimmin kotimaisilta viljelmiltä, jotka eivät juurikaan käytä lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita. Myös lyhyt kuljetusmatka on plussaa.