Mediatiedotteet | Page 10 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

1.2.2017
Pohjois-Suomeen suunnitellaan uusia biojalostamoita, jotka lisäävät tulevaisuudessa puunkuljetuksia. Miten kuljetukset voidaan hoitaa tehokkaasti nykyisiin ja tuleviin tuotantolaitoksiin? Minne tarvitaan puuterminaaleja ja välivarastoja? Onko tiestö riittävän hyvässä kunnossa? Näihin kysymyksiin haetaan nyt vastauksia koko pohjoisen Suomen kattavalla kyselyllä.
1.2.2017
Suomen metsäkeskus arvioi vuonna 2016 Lapissa hakemusten perusteella 44 yksityismetsänomistajan taimikoissa tapahtuneet hirvieläinvahingot. Pinta-alallisesti laajimmat tuhot olivat Sallassa, mutta euromääräisesti pahimmat tuhot kohdistuivat Kemijärven taimikoihin.
13.1.2017
Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy myivät Pohjan Taimen osakekannan 30.12.2016 allekirjoitetulla kaupalla. Liettualainen yritys UAB Futurista LT on Pohjan Taimi Oy:n uusi omistaja. UAB Futurista LT:n takana on sama omistaja kuin Pohjan Taimen monivuotisella kumppanilla Skogran-yhtiöllä, joka on tuottanut Pohjan Taimen välittämät metsänhoitopalvelut. Uusi omistaja ottaa toimivasta johdosta halukkaat mukaan yhtiön omistukseen.
12.1.2017
Suomen metsäkeskuksen vetämä Naisenergiaa metsiin -hanke pyörähtää käyntiin tulevan kuukauden aikana viidellä paikkakunnalla Etelä-Savossa. Naismetsänomistajille suunnatuista neuvontatapahtumista ensimmäiset järjestetään tammi-helmikuun aikana Joroisissa, Juvalla, Puumalassa, Heinävedellä ja Savonlinnassa.
10.1.2017
Metsäkeskus on koonnut metsänomistajan avuksi tietopaketin oman metsän hakkuumahdollisuuksista ja hoitokohteista. Tiedotteen kartoille on myös merkitty Metsäkeskuksen tiedossa olevat luontokohteet.
2.1.2017
Metsätilan sukupolvenvaihdoksia halutaan edistää uusilla veroeduilla. Vuoden 2017 alussa yleinen lahjaverotus kevenee 10-15 prosenttia. Tämän lisäksi uutena kannustimena otetaan käyttöön metsälahjavähennys. Kyseisiä uudistuksia tiedettiin jo odottaa. Tästä syystä monet metsätilansa lahjoittamista pohtivat metsäomistajat ovat lykänneet päätöksentekoa.
29.12.2016
Metsäkeskuksen Kouvolan toimisto muuttaa Valtakujalta uuteen osoitteeseen. Uusi osoite on 30.12.2016 alkaen Hallituskatu 7 C, 45100 Kouvola.
27.12.2016
Suomen metsäkeskus seuraa metsätalouden luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Arvioinnit kertovat, että vaikka yleisesti luontoarvot huomioidaan hakkuiden yhteydessä hyvin, on pitkän aikavälin tuloksissa suunta ollut heikkenevä. Vuoden 2016 arviot kertoivat kuitenkin parannuksesta yleisessä suuntauksessa.
20.12.2016
Kotimaisuus on valttia joulukuusimarkkinoilla. Kuuset hankitaan yleisimmin kotimaisilta viljelmiltä, jotka eivät juurikaan käytä lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita. Myös lyhyt kuljetusmatka on plussaa.
15.12.2016
Metsänomistajat laiminlyövät metsäautoteiden kunnosta huolehtimisen. Kemera-tukea saaneiden tiehankkeiden kunnossapitovelvollisuus on 10-15 vuotta. Kymmenessä vuodessa neljännes teistä on välittömän kunnostuksen tarpeessa.
1.12.2016
Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 29.11. nuoren metsän hoidon hakusulun jatkumisesta vuoden vaihteen jälkeenkin. Terveyslannoituksen osalta hakusulku päättyy vuoden vaihteessa ja taimikon varhaishoidon hakusulku päättyi 10.10.2016. Muita Kemera-työlajeja ei ole hakusulun piirissä.
25.11.2016
Metsäkeskus on koonnut metsänomistajan avuksi tietopaketin oman metsän hakkuumahdollisuuksista sekä Metsäkeskuksen tiedossa olevista luontokohteista.
25.11.2016
Suomen metsäkeskus järjestää Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – seminaareja ympäri Suomen. Tilaisuus on osa saman nimistä valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on tarjota metsäpalveluyrittäjille käytännönläheistä koulutusta ja eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.
17.11.2016
Suomen yksityismetsätilojen hoidosta vastaavista henkilöistä noin 25 % on naisia. Tämän lisäksi naiset ovat omistajina perikunnissa ja yhtymissä, mikä nostaa heidän osuutensa metsänomistajista arviolta noin 35–40 %:iin. Metsätalous on pitkään ollut varsin miehinen ala, ja usein yhteisomistuksessa olevan tilan hoidosta vastaa edelleen mies.
16.11.2016
Suomen metsäkeskus järjestää Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – seminaarin Oulussa torstaina 17.11. Tilaisuus on osa saman nimistä valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on tarjota metsäpalveluyrittäjille käytännönläheistä koulutusta ja eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.
9.11.2016
Metsäbiotalous tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia, mutta metsänomistuksen pirstoutuminen ja ongelmalliset metsänomistusrakenteet vaikeuttavat metsätaloutta.
7.11.2016
Luonnonvarakeskus on julkaissut tuoreet tiedot metsien suojelupinta-aloista. Ne osoittavat suojellun metsän määrän merkittävää kasvua edelliseen, vuodelta 2008 olevaan tilastoon verrattuna.
7.11.2016
Luonnonvarakeskus on julkaissut tuoreet tiedot metsien suojelupinta-aloista. Ne osoittavat suojellun metsän määrän merkittävää kasvua edelliseen vuodelta 2008 olevaan tilastoon verrattuna.

.