Mediatiedotteet | Page 10 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

25.11.2016
Metsäkeskus on koonnut metsänomistajan avuksi tietopaketin oman metsän hakkuumahdollisuuksista sekä Metsäkeskuksen tiedossa olevista luontokohteista.
25.11.2016
Suomen metsäkeskus järjestää Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – seminaareja ympäri Suomen. Tilaisuus on osa saman nimistä valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on tarjota metsäpalveluyrittäjille käytännönläheistä koulutusta ja eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.
17.11.2016
Suomen yksityismetsätilojen hoidosta vastaavista henkilöistä noin 25 % on naisia. Tämän lisäksi naiset ovat omistajina perikunnissa ja yhtymissä, mikä nostaa heidän osuutensa metsänomistajista arviolta noin 35–40 %:iin. Metsätalous on pitkään ollut varsin miehinen ala, ja usein yhteisomistuksessa olevan tilan hoidosta vastaa edelleen mies.
16.11.2016
Suomen metsäkeskus järjestää Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – seminaarin Oulussa torstaina 17.11. Tilaisuus on osa saman nimistä valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on tarjota metsäpalveluyrittäjille käytännönläheistä koulutusta ja eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.
9.11.2016
Metsäbiotalous tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia, mutta metsänomistuksen pirstoutuminen ja ongelmalliset metsänomistusrakenteet vaikeuttavat metsätaloutta.
7.11.2016
Luonnonvarakeskus on julkaissut tuoreet tiedot metsien suojelupinta-aloista. Ne osoittavat suojellun metsän määrän merkittävää kasvua edelliseen, vuodelta 2008 olevaan tilastoon verrattuna.
7.11.2016
Luonnonvarakeskus on julkaissut tuoreet tiedot metsien suojelupinta-aloista. Ne osoittavat suojellun metsän määrän merkittävää kasvua edelliseen vuodelta 2008 olevaan tilastoon verrattuna.
7.11.2016
Metsäalalla ollaan sähköisten tietojen standardoinnissa kärkijoukkoa. Alalla on luotu tietojen standardoinnilla laajat yhteiset termit ja käytännöt, joiden avulla metsistä kerätty tieto liikkuu sujuvasti organisaatiosta ja järjestelmästä toiseen.
31.10.2016
Hirvet ovat muuttaneet ravintotottumuksiaan Suomessa. Nyt hirville kelpaa myös kuusi, vaikka metsänomistajat ovat luulleet niiden olevan turvassa.
28.10.2016
Metsäkeskuksen tietojärjestelmissä alkaa käyttökatko maanantaina 31. lokakuuta klo 16. Käyttökatkon arvioidaan päättyvän kaikkien järjestelmien osalta viimeistään sunnuntaina 6. marraskuuta.
12.10.2016
Metsänomistajat hoitavat metsäomaisuuttansa mielellään sähköisesti. Pellervon taloustutkimus PTT:n kyselyyn vastanneet metsänomistajat arvioivat sähköiset palvelut toiseksi mieluisimmaksi tavaksi hoitaa metsäasioitaan. Vain henkilökohtainen tapaaminen oli vielä suositumpi asiointitapa. Useimmat vastaajat suosittelisivat Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelua tuttavilleen. PTT tuotti kyselyn Suomen metsäkeskukselle, joka vastaa Metsään.fi-palvelusta.
11.10.2016
Lämpöyrittäjyys on kasvanut voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalla 2000-luvun aikana. Menestyksen jatkuminen edellyttää uusien kasvun lähteiden tunnistamista. Niitä etsitään kartoittamalla uusia kohteita ja innovaatioista.
5.10.2016
Taimikon varhaishoidon Kemera-tukien hakusulku päättyy maanantaina 10.10.2016. Tämä tarkoittaa, että Metsäkeskus voi käsitellä taimikon varhaishoidon rahoitushakemuksia normaalisti, kun ne ovat saapuneet Metsäkeskukseen 10.10. tai sen jälkeen.
29.9.2016
Metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue uudistaa toimipisteverkkoaan aiemman tiedotuksen mukaisesti. Juvan, Joroisten, Mäntyharjun ja Rantasalmen toimistot suljetaan. Toimipisteverkkoa tiivistetään kustannussäästösyistä. Samalla luodaan isompia työyhteisöjä ja parannetaan jäljelle jäävien toimistotilojen käytettävyyttä.
23.9.2016
Metsätietolain uudistaminen etenee. Hallitus esittää, että Suomen metsäkeskuksen hallussa olevat hilamuotoiset metsävaratiedot ja tiedot metsälaissa määritellyistä erityisen tärkeistä elinympäristöistä ovat jatkossa avoimesti verkossa kaikkien saatavilla.
20.9.2016
Metsäkeskuksen Metsään.fi-asiointipalvelu laajenee. Metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat nyt ilmoittaa Kemera-rahoituksella toteuttamansa taimikon varhaishoito- ja nuoren metsän hoitotyöt Metsään.fi-palvelussa.
8.9.2016
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla tarvitaan tasokorotus metsien kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vuotuista hakkuumäärää tulisi saada nostetuksi miljoonalla kuutiometrillä, mikä tarkoittaisi välittömästi 50 miljoonan euron lisäystä aluetalouteen metsänomistajille maksettavina puun kantohintoina sekä hakkuu- ja kuljetusyrittäjille maksettavina työtuloina.
8.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
8.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.
8.9.2016
Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.

.