Tuki taimikon varhaishoitoon | Metsäkeskus

Tuki taimikon varhaishoitoon

Lisätietoja

Asiakastuki
puh. 029 432 409, ma–ti klo 8–18, ke-pe klo 8–16
asiakastuki(at)metsakeskus.fi

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

 • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
 • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).
   
 • Lomakkeiden toimitusosoitteet
 • Kunnat palvelualueittain

Taimikon varhaishoito tarkoittaa taimikon perkausta ja harvennusta sekä taimikon yllä kasvavan verhopuuston poistoa ja harvennusta. Tukea on haettava kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Toimenpiteen toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle.

Ehdot taimikon varhaishoidon tuen myöntämiselle:

 • Hakemuksessa on kerralla haettava tukea vähintään 1 hehtaarille (hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita)
 • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria
 • Kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä
 • Poistuma vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta, pohjoisessa Suomessa vähintään 2000 runkoa hehtaarilta. Kaikki kannot lasketaan mukaan poistumaan, mikäli vallitsevaa jaksoa on käsitelty asianmukaisesti.
 • Työn jälkeinen tiheys enintään 5 000 runkoa hehtaarilla
 • Hoito- ja kunnossapitovelvoite 7 vuotta
 • Runkolukukäyrät 2018

Tukea ei voi saada, mikäli samalla kohteella on tuettu metsänuudistamista tai nuoren metsän hoitoa Kemera-rahoituksella viimeisen 10 vuoden sisällä. Taimikon varhaishoidon tuki on 160 euroa hehtaarilta.

.