Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

Kannettavan tietokoneen ruudulla metsämaisema
25.06.2020 09:19
Koronapandemian vuoksi monet Metsäkeskuksen koulutukset siirtyivät toteutettaviksi verkossa. Syyskuun alusta alkaen lähikoulutuksia on jälleen enemmän. Koulutuksissa noudatetaan valtionhallinnon turvaohjeistuksia.
Varpuja kesäisessä suometsässä
23.06.2020 08:23
Metsänomistajat joutuvat tekemään suometsien hoitoa koskevat ratkaisut ilman käsitystä toimenpiteiden kokonaiskestävyydestä. Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteishankkeessa tuotetaan verkkopohjainen suunnitteluväline, jonka avulla suometsien hoidon suunnittelussa voidaan ottaa huomioon kannattava puuntuotanto sekä ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutukset.
Lumimittarituhoja koivukossa
22.06.2020 08:37
Kesäkuun aikana moni metsässä kulkija on havainnut nuorten koivikoiden tulleen syödyksi lähes lehdettömiksi juuri kun lehdet olivat ehtineet täyteen mittaansa. Syyllinen koivujen huonon kuntoon on lumimittari. Viime vuonna alkaneet tuhot ovat tänä kesänä jatkuneet ja levinneet laajemmille alueille. Tuhoja on havaittu eri puolilla Etelä-Suomea. Kaakkois-Suomessa runsaasti havaintoja on tullut muun muassa Taipalsaaren, Lemin, Virolahden ja Kouvolan alueilta.
Leveätelainen metsäkone suometsässä kesällä
15.06.2020 10:41
Muuttuva ilmasto aiheuttaa haasteita perinteiselle talviajan puunkorjuulle erityisesti suometsissä, joiden osuus Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsätalousmaista on jopa 43 prosenttia. Ratkaisuna ongelmalle nousee puunkorjuu kesäaikaan. Uusi verkkokoulutus tarjoaa apua metsänomistajille kesäkorjuuseen soveltuvien kohteiden tunnistamiseksi.
uutiskuva-kasvupolku-finalistit.jpg
12.06.2020 12:51
Kasvu Openin Uusiutuva metsä, maaseutu ja elintarvikkeet -kasvupolulta on valittu kolme parasta kasvuyritystä. Valtakunnalliseen finaaliin etenevät Ecolan Oy, Maatilamatkailu Koivuniemen Herra ja Jukolan Juusto Oy. Valtakunnallinen finaali ja Kasvu Open -karnevaali järjestetään 27.-29.10. verkkotapahtumana.
uutiskuva-taimikonhoito.jpg
10.06.2020 09:05
Taimikonhoidon oikea ajoitus vähentää raivaustyön määrää, alentaa työkustannuksia ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Taimikoita hoidetaan paljon myös kesäkuukausina, jolloin täytyy erityisesti muistaa juurikääpäriski. 
uutiskuva-monimetsa.jpg
09.06.2020 09:31
Talousmetsien monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa voidaan edistää pitämällä luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa. Monimetsä-hanke viestii luonnonhoidon keinoista metsänomistajille ja metsäalan toimijoille koulutuksissa, maastoretkillä, videoilla ja nyt myös sarjakuvahahmojen avulla. 
uutiskuva-raakut.jpg
03.06.2020 09:13
Jokihelmisimpukkaesiintymien määrä on vähentynyt ja laji on uhanalaistunut viime vuosisadan aikana helmenkalastuksen, tukkien uittoa varten perattujen uomien ja muun vesirakentamisen seurauksena. Myös metsätalouden ravinnehuuhtoumat ja vesien liettyminen heikentävät lajin elinympäristöjä. Kesäkuusta alkaen tieto raakkuesiintymistä kulkee entistä paremmin hakkuita suunnitteleville maanomistajille, metsätoimijoille sekä viranomaisten välillä.
uutiskuva-elinymparistot.jpg
01.06.2020 15:19
Mitä ovat metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt? Miten voin oppia tunnistamaan niitä ja mikä on niiden merkitys metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa? Näihin kysymyksiin saa vastauksia metsänomistajille ja metsäammattilaisille suunnatussa uudessa metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen verkkokoulutuksessa.
uutiskuva-latvusmalli.jpg
29.05.2020 11:21
Avoimen metsätiedon aineistoihin tulee uutta sisältöä. Latvusmalli on laserkeilauksen avulla muodostettava aineisto, joka kertoo puuston korkeudesta. Metsäammattilaiset voivat hyödyntää latvusmallia esimerkiksi metsien kuvioinnissa. Aineistosta erottuvat hyvin myös metsiin jätetyt säästöpuut.

.