Hakkuuaikomukset-palvelu on jälleen käytössä | Metsäkeskus

Hakkuuaikomukset-palvelu on jälleen käytössä

uutiskuva-hakkuuaikomus3.jpg
Metsäalan toimijat voivat hyödyntää Hakkuuaikomukset-palvelua puunhankinnan suunnittelussa.
Suomen metsäkeskuksen Hakkuuaikomukset-tietopalvelu on jälleen käytössä alkuvuoden tauon jälkeen. Palveluun on lisätty asiakkaiden toiveesta uusia ominaisuuksia. Käyttäjä voi nyt verrata puun tarjontaa suurimpaan kestävään teollisuuspuun hakkuumäärään.

Metsäkeskuksen Hakkuuaikomukset-palvelu kertoo reaaliaikaisesti arvion markkinoille tarjottavan puun määrästä. Palvelun avulla metsäalan toimijat voivat seurata puun tarjonnan kehitystä omalla toiminta-alueellaan.

Palvelua on uudistettu ja sen avulla saadaan nyt entistä tarkempaa tietoa metsien käytöstä. Käyttäjä voi nyt verrata puun tarjonnan kehitystä viime syksynä julkaistun uusimman valtakunnan metsien inventoinnin (VMI12) mukaiseen suurimpaan kestävään teollisuuspuun hakkuumäärään.

- Asiakkaat ovat toivoneet vertailua nimenomaan VMI-lukuihin, joiden laskentaperusteet ovat kaikkialla maassa samat. Hienoa, että metsäalan toimijat ovat ottaneet Hakkuuaikomukset-palvelumme käyttöön ja hyödyntävät sitä aktiivisesti toiminnassaan, sanoo johtaja Ari Eini Suomen metsäkeskuksesta.

Palvelu auttaa puunhankinnan suunnittelussa

Metsäalan toimijat voivat hyödyntää Hakkuuaikomukset-palvelua puunhankinnan suunnittelussa. Palveluun päivitetään viikoittain tietoa markkinoille tarjottavista puutavaralajeista sekä metsien käytöstä hakkuutavoittain ja omistajaryhmittäin.

Käyttäjä voi hakea tietoa palvelusta kunnittain, maakunnittain sekä alueellisten metsäohjelmien alueiden ja Metsäkeskuksen palvelualueiden mukaan. Hakkuuaikomukset-palvelussa voi seurata myös kumulatiivisia summia kantorahoista ja puumääristä.

Palvelun tiedot perustuvat Metsäkeskukseen saapuneisiin metsänkäyttöilmoituksiin ja metsävaratietoaineistoon, joka kattaa jo 12,7 miljoonaa hehtaaria eli 90,5 prosenttia kotimaan yksityismetsien pinta-alasta. Palveluun on päivitetty tietoa vuodesta 2016 lähtien.

Hakkuuaikomukset-palvelu on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

.