Luonnonhoitokortin osaamiskoetta on uudistettu | Metsäkeskus

Luonnonhoitokortin osaamiskoetta on uudistettu

uutiskuva-luonnonhoito-osaamiskoe.jpg
Luonnonhoitokortin osaamiskokeessa on kysymyksiä esimerkiksi säästöpuiden valinnasta.
Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen tulee tänä vuonna muutoksia. Oppimateriaaleja sekä kokeen sisältöä on uudistettu. Lisäksi osaamiskokeen sisäosuus järjestetään jatkossa sähköisenä kokeena.

Metsäkeskuksen luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen on tehty muutoksia yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa, ja uudistettu koe otetaan käyttöön tänä vuonna koko maassa.

Luonnonhoitokortin osaamiskoe koostuu monivalintakokeesta ja maastotehtävistä. Hyväksytty suoritus ja luonnonhoitokortin saaminen edellyttävät molempien kokeen osien hyväksyttyä suoritusta. 

Luonnonhoitokortin sisäosuus toteutetaan jatkossa sähköisenä kokeena. Yhdeksästä eri luonnonhoidon aihealueesta on kokeeseen koottu 50 monivalintakysymystä. Kysymyksissä painotetaan etenkin luontokohteiden ja monimuotoisuutta ilmentävien rakennepiirteiden tunnistamista.

Maastokokeessa kokelaan tulee osata tunnistaa luontokohteet ja niitä ilmentävät rakennepiirteet sekä pohtia esimerkiksi säästöpuihin ja vesiensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Maastokokeen tehtäviä on sekä leimikolla että toteutetulla hakkuu- tai hoitotyökohteella. Maastokokeeseen sisältyy myös puu-, pensas- ja kasvilajien tunnistamistehtävä.

- Luonnonhoitokortin osaamiskoe on käytännönläheinen koe, jonka avulla voi osoittaa oman osaamisensa talousmetsien luonnonhoidossa ja vahvistaa sitä. Luonnonhoitokortti tulisi olla etenkin metsäkoneenkuljettajilla, metsureilla sekä leimikon ja metsänhoitotöiden suunnittelijoilla, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Uutta oppimateriaaleihin

Oppimateriaalina kokeessa on Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset tietyiltä osin. Oppimateriaaliin on lisätty suosituksista muun muassa asiaa eri-ikäisrakenteisen metsän rakennepiirteistä ja hakkuista sekä maanmuokkauksen ja vesitalouden järjestelyistä.

Uutena oppimateriaalina kokeessa ovat Monimetsä-hankkeessa tuotetut talousmetsien luonnonhoidon neuvontamateriaalit. Ne sisältävät metsänkäsittelytavoittain työohjeita, kuinka talousmetsien luonnonhoitoa voidaan edistää hoito- ja hakkuutöissä.

Ilmoittaudu osaamiskokeeseen

Metsäalan oppilaitokset tarjoavat luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen valmentavaa koulutusta. Uudistetut oppimateriaalit ja -sisällöt, osaamistavoitteet sekä koepaikkakunnat ja -ajat ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.
Sivuilta voi myös ilmoittautua osaamiskokeeseen.

.