Metsäkeskuksen päälliköstöön on valittu Ilpo Rautio ja Markku Granander | Metsäkeskus

Metsäkeskuksen päälliköstöön on valittu Ilpo Rautio ja Markku Granander

Metsäkeskuksen logo toimiston seinässä.
Metsäkeskuksen metsänomistajien palvelupäälliköksi on valittu Ilpo Rautio ja toimintaohjelman ohjelmapäälliköksi Markku Granander.
Metsäkeskuksen metsänomistajien palvelupäälliköksi on valittu metsätalousinsinööri, EMBA Ilpo Rautio ja toimintaohjelman ohjelmapäälliköksi MMM, metsänhoitaja Markku Granander. Rautio siirtyy Metsäkeskukseen Otso Metsäpalveluista, Granander on jo aiemmin ollut Metsäkeskuksen palveluksessa. Molemmat aloittavat uudet työnsä lokakuussa.

Metsänomistajapalveluiden päällikkönä Ilpo Raution vastuulle tulevat sähköiset Metsään.fi -palvelut sekä metsänomistajien neuvonta. Rautio raportoi tehtävästä Metsäkeskuksen elinkeinojohtajalle ja hän aloittaa työnsä Metsäkeskuksessa 15.10.2020. Rautio tulee työskentelemään Metsäkeskuksen Lappeenrannan toimistolla.

Ilpo Rautiolla on vahvaa osaamista ja kokemusta asiakaspalveluiden kehittämisestä. Hän siirtyy Metsäkeskukseen Otso Metsäpalvelut Oy:stä, jonka myyntipäällikön tehtävässä hän on toiminut vuodesta 2017. Ennen Otsoa Rautio on tehnyt pitkän uran vakuutusyhtiö LähiTapiolassa.

- Odotan innolla, että pääsen yhdessä Metsäkeskuksen ammattitaitoisten asiantuntijoiden kanssa kehittämään 2020-luvun julkisia metsänomistajapalveluita. Metsäkeskuksella on riippumattomana toimijana ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa vaikuttavia ja osin automaattisia neuvontapalveluita metsä-, luonto- ja asiakastietoja hyödyntämällä. Metsäkeskus pystyy toimimaan jopa kansainvälisenä edelläkävijänä digitalisaation hyödyntämisessä yksityismetsätalouden edistämisessä, Ilpo Rautio visioi.

Toimintaohjelman päällikkö tulee talon sisältä

Metsäkeskuksen asiantuntijoiden toimintaohjelman ohjelmapäällikkönä Markku Grananderin vastuulle kuuluvat mm. metsän- ja luonnonhoidon, metsäteiden ja tilarakenteen asiantuntijapalvelut, joilla edistetään metsäalan elinkeinoja ja metsien käytön kokonaiskestävyyttä.  Myös Markku Granander raportoi tehtävästä Metsäkeskuksen elinkeinojohtajalle. Markku Granander siirtyy johtavan asiantuntijan tehtävästä ohjelmapäälliköksi 1.10.2020. Granander jatkaa työskentelyä Kuopion toimipisteellä.

Markku Grananderilla on vahva kokemus kehittämishankkeiden ohjaamisesta Suomen metsäkeskuksessa vuodesta 2012. Sitä ennen hänellä on vahva kokemus asiantuntijapalveluiden kehittämisestä Pohjois-Savon metsäkeskuksessa. Hän on myös vahva käytännön metsätalouden osaaja ja innokas omistamiensa metsien hoitaja.

- Metsäkeskuksen vahvuus on käytännön metsätalouden osaaminen. Meillä on mahdollisuus nopeuttaa tutkimustiedon käytäntöön siirtymistä ja vahvistaa valtakunnallista asiantuntijatyön vaikuttavuutta tulevina vuosina. Tämä vaatii jatkuvaa huolenpitoa omasta osaamisesta, mutta erityisesti ajattelutavan muutosta: Tehtävämme tulee olla kehittää koko Suomen metsäalaa ja edistää vihreää talouskasvua sekä ekologista kestävyyttä ilmastonmuutokseen sopeutuvassa Euroopassa, arvioi Markku Granander.

Metsäkeskuksen avoimiin tehtäviin oli runsaasti kiinnostusta. Nyt täytetyt päällikkötehtävät kiinnostivat yhteensä 67 hakijaa.

.