Metsäkeskus käynnistää metsien monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita | Metsäkeskus

Metsäkeskus käynnistää metsien monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita

uutiskuva-kulotus-pori.jpg
Porissa toteutettiin kolmen hehtaarin laajuinen kulotus viime kesänä.
Kulotukset lisäävät talousmetsien monimuotoisuutta ja samalla ne tuovat metsänhoidollisia hyötyjä. Metsäkeskus haluaa lisätä kulotuksia, ja tänä vuonna on tavoitteena käynnistää kymmenen kulotushanketta. Kulotuksista kiinnostuneita metsänomistajia kannustetaan nyt olemaan yhteydessä.

Nykyisessä Kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (Kemerassa) kulotushankkeet kuuluvat luonnonhoitohankkeisiin ja ne toteutetaan hankehakumenettelyn kautta.

Metsäkeskuksen toimihenkilöt etsivät sopivia kulotuskohteita yhteistyössä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kanssa.

- Kohteen löydyttyä Metsäkeskuksessa laaditaan toteutuksesta yleissuunnitelma ja haetaan kirjalliset suostumukset. Sen jälkeen hanke avataan kaikille toimijoille avoimeen hankehakuun, jossa toteuttaja valitaan tarjouskilpailun perusteella, tiivistää luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskuksesta.

Toteuttaja laatii yksityiskohtaisen kulotussuunnitelman, joka sisältää muun muassa turvallisuuteen liittyviä asioita. Toteuttajalla on myös vastuuvakuutus vahinkojen varalta.

Kohteiksi sopivat päätehakatut tuoreen tai kuivahkon kankaan metsäkuviot

Kulotuskohteiksi valitaan kivennäismaalla sijaitsevia, tuoreen tai kuivahkon kankaan metsäkuvioita.

- Metsänhoidollisesti ne ovat tasa-ikäisrakenteisen metsän kasvatusmenetelmän mukaisesti päätehakattuja leimikoita ja pinta-alaltaan vähintään kahden hehtaarin kokoisia. Kulotusalueen sisällä ei ole arvokkaita luontokohteita ja sammutusvettä on oltava saatavilla kohtuuetäisyydeltä, kuvailee Uimonen.

Kulotuksessa poltetaan suurin osa leimikon hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä leimikolle jätetty säästöpuuryhmä. Mikäli palaneella alueella on säästöpuita enemmän kuin 10 kappaletta hehtaarilla, korvataan maanomistajalle ylittävä osuus keskikantohinnan mukaan. Tarkoituksena on kannustaa maanomistajia jättämään säästöpuita tavanomaista selvästi enemmän. Sen sijaan poltettavasta hakkuutähteestä ei kulotushankkeissa makseta korvausta.

Monia hyötyjä tuovia kulotuksia halutaan lisätä

Kulotus edistää monimuotoisuutta puuntuotannollisin tavoittein hoidettavilla metsäkuvioilla. Se lisää monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä kuten palanutta puuta, maata ja lahopuuta. Kulotus parantaa täten metsäpaloista riippuvaisen, harvinaistuneen lajiston elinmahdollisuuksia. Samalla kulotuksesta on metsänhoidollisia hyötyjä, sillä sen avulla voidaan parantaa kasvupaikan ravinne- ja lämpöolosuhteita sekä metsän uudistamistulosta.

Metsäkeskuksen tavoitteena on lisätä kulotuksia. Sekä tänä että ensi vuonna tavoitteena on saada vähintään kymmenen kulotushanketta eri puolille Suomea. Viime vuonna hankehaussa oli viisi kulotushanketta.

- Kannustammekin nyt kulotuksesta kiinnostuneita metsänomistajia olemaan yhteydessä, korostaa Uimonen.

Metsänomistajat voivat ottaa yhteyttä Metsäkeskuksen lähimpään luonnonhoidon asiantuntijaan.

.