Puurakentaminen kiinnostaa kunnissa - kasvua hidastaa tiedon puute ja asenteet | Metsäkeskus

Puurakentaminen kiinnostaa kunnissa - kasvua hidastaa tiedon puute ja asenteet

uutiskuva-puurakentaminen1.jpg
Mansikkalan koulukeskus Imatralla valmistuu toukokuussa 2020. Valmistuessaan se on Suomen suurin puukoulu. Kuva: Jouni Silvast.
Puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt viime vuosina vahvaan kasvuun. Puurakentaminen nähdään terveellisenä, turvallisena ja ekologisena vaihtoehtona. Ilmapiiri puurakentamiselle on suotuisa, mutta tietoa tarvitaan lisää. Metsäkeskuksen koko maan kattava puurakentamisen hanketoiminta neuvoo ja kouluttaa puurakennusalan yrityksiä ja kehittää alan toimintaa yhä paremmaksi.

Uutinen 25.11.2019

Julkisessa rakentamisessa puuta käytetään erityisesti päiväkoti- ja kouluhankkeissa. Joka neljännessä uudessa päiväkoti- ja koulurakennuksessa runkomateriaalina on puu, tai sen käyttö on muutoin merkittävää.

Metsäkeskuksen Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle -hankkeen tilaamassa ja MMM Tommi Palokankaan toteuttamassa pro-gradututkimuksessa selvitettiin puurakentamisen päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä 20 kunnassa ja kaupungissa, joissa oli viimeisen viiden vuoden aikana päätetty uuden koulun tai päiväkodin rakentamisesta. 

Tutkimus osoitti, että kunnissa on myönteinen ilmapiiri puun käyttämiseen rakentamisessa.

- Valtaosa vastaajista suhtautui myönteisesti sekä puurakentamiseen että puun käytön lisäämiseen. Puu mielletään ympäristöystävälliseksi ja terveelliseksi rakennusmateriaaliksi, jonka uskotaan tarjoavan ratkaisun esimerkiksi julkista rakennuskantaa vaivaaviin sisäilmaongelmiin, sanoo Tommi Palokangas.

Haasteita puurakentamisen kasvulle asettavat päättäjien keskuudessa esiintyvät ennakkoluulot ja tiedonpuute. Huolta aiheuttavat paloturvallisuus ja puuhun rakennusmateriaalina liitettävät homeongelmat. Puurakentaminen mielletään myös kalliiksi pilottirakentamiseksi ja puurakentamisen osaaminen kunnissa koetaan riittämättömäksi.

- Kunnissa on suuri tarve ulkopuolisen tahon tuottamalle objektiiviselle asiantuntijatiedolle. Lisää tietoa kaivataan puurakentamisen kustannuksista, toteutuneiden julkisten puurakennushankkeiden rakennusteknisistä yksityiskohdista ja rakentamisprosessista yleisesti, toteaa Palokangas.

Metsäkeskus neuvoo, kouluttaa ja kehittää

Lisääntynyt kiinnostus puurakentamista kohtaan, uusien yritysten syntyminen ja alan investoinnit tuotantoon ja tuotekehitykseen näkyvät myös Metsäkeskuksessa. Työtä puurakentamisen ja puutuotealan kehittämiseksi tehdään yhteistyössä yritysten, kuntien ja sidosryhmien kanssa.

- Neuvomme ja koulutamme sekä tuemme uusien palveluiden kehittämistä ja pilotointia. Näin voimme parantaa pienten puutuotealan yritysten toimintaedellytyksiä sekä tavoitella puunkäytön lisäämistä ja jalostusarvon kasvattamista, sanoo projektipäällikkö Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksella on käynnissä useita puurakentamista edistäviä hankkeita Pirkanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Vaasan rannikkoseudulla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa. Lisäksi Export Factory -hanke edistää valtakunnallisesti puutuotealan pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä.

- Hankkeissa on pystytty vastaamaan alan tulevaisuuden haasteisiin ja haettu niihin toimivia ratkaisuja. Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle -hankkeen tuloksena saatiin käyttöön Suomen ensimmäinen sahatavaran ympäristöseloste LÄHIPUU-EPD ja HirsiEPD. Rakennustuotteiden ympäristöselosteita vaaditaan rakennusten hiilijalanjäljen laskennassa, kertoo Silvast.

Puurakentaminen on tärkeä osa ilmastokysymyksen ratkaisua ja sillä on suuri merkitys myös aluetalouden vahvistamisessa. Vaikka rakentamisen volyymit ovat kasvukeskuksissa, on alueiden osaamisen ja innovaatioiden kehittymiselle tärkeää, että uusia puurakentamisen kohteita saadaan syntymään myös kasvukeskusten ulkopuolelle.

- Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa ollaan pääsemässä liikkeelle erinomaiseen aikaan. Jo koeteltua suunnittelu- ja toteutusosaamista päästään hyödyntämään ja edelleen kehittämään alueen puurakentamiskohteissa. Mansikkalan koulukeskus Imatralla on valmistuessaan Suomen suurin puukoulu ja näyttävä lippulaiva puun käytöstä rakentamisessa, toteaa Silvast.

 

Tampereen Hippoksen uudesta päiväkodista tulee yksikerroksinen ja puurakenteinen. Päiväkoti tehdään CLT:stä. Kuva: Jouni Silvast.

Lisätietoa aiheesta: Julkisen puurakentamisen edistäminen kunnallisessa päätöksenteossa. Palokangas, Tommi. Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto. Helsingin yliopisto 2019.

 

.