Tuore kaavoitusopas esittelee keinoja puurakentamisen edistämiselle | Metsäkeskus

Tuore kaavoitusopas esittelee keinoja puurakentamisen edistämiselle

Havainnekuva puukerrostalosta
Tampereen Vuorekseen on parhaillaan rakenteilla kuuden puukerrostalon kokonaisuus (havainnekuva).
Puurakentaminen tunnistetaan monessa kunnassa yhdeksi konkreettisista keinoista vähentää alueellisia päästöjä ja saavuttaa asetettuja hiilineutraaliustavoitteita. Keskeinen rooli on kaavoituksella, johon tukea tarjoaa syyskuussa 2020 julkaistu Puurakentamisen edistämisen ja ohjauksen keinot kaavoituksessa-opas.

Puurakentamisen edistämisen ja ohjauksen keinot kaavoituksessa-oppaassa esitellään, miten kunnat voivat kaavoittaa alueita puurakentamiselle. Opas sisältää keskeisiä puurakentamiseen ja sen kaavoittamiseen liittyviä näkökulmia sekä kokemuspohjaista tietoa puurakentamisen asemakaavoituksen parhaista käytännöistä. Opas on tarkoitettu kuntien kaavoituksessa ja kaavoituksen parissa työskenteleville virkamiehille sekä kaikille puurakentamisesta ja kaavoituksesta kiinnostuneille.

Kuntien rooli puurakentamisen lisääntymisessä on merkittävä

Puurakentaminen on tunnistettu jo monessa kunnassa yhdeksi konkreettiseksi keinoksi vähentää alueellisia päästöjä ja saavuttaa asetettuja hiilineutraaliustavoitteita. Kaavoituksella on keskeinen rooli puurakentamisalueiden muodostumisessa. Kunnat voivat kaavoittaa alueita, jotka on varattu pelkästään puurakentamiselle. Kaavalla voidaan osoittaa tietyt alueet tai tontit puurakennuskohteiksi. Kunnat voivatkin toimia suunnannäyttäjiä myös yksityiselle sektorille.  

- Puurakennuksia voidaan rakentaa hankelähtöisesti useimmiten missä tahansa ilman erityistä puurakentamisen asemakaavaa, mutta kaavoitettu tonttivaranto antaa puurakentamisen jatkuvuudesta positiivisen signaalin rakentajille ja kehittäjille, huomauttaa projektipäällikkö Eveliina Oinas Suomen metsäkeskuksesta. 

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla-hankkeen tekemien kunta- ja yritystapaamisten myötä oppaalle on ilmennyt selvää tarvetta. Opasta varten on haastateltu noin kahtakymmentä puurakentamisen parissa työskennellyttä kaavoittajaa, rakennuttajaa, rakennussuunnittelijaa sekä muita puurakentamista tuntevia kuntien ja yksityisen sektorin toimijoita. Selvitykseen haastateltiin Helsingin, Turun ja Tampereen kaupungin eri virkamiehiä sekä rakennuttajien ja rakennusliikkeiden edustajia ja suunnittelijoita.

Opas on laadittu osana Suomen metsäkeskuksen ja Tampereen yliopiston Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla –hanketta. Selvitysaineiston on koostanut oppaaksi Kimmo Ylä-Anttila Arkkitehdit MY Oy:stä. Oppaan voi ladata Metsäkeskuksen verkkosivuilta

 

.