Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

15.07.2014 09:05
Pirkanmaan yksityismetsien kantorahatulot nousivat 128 miljoonaan euroon viime vuonna ja liiketulos ylitti 100 miljoonaa euroa.
02.07.2014 17:32
Suomen metsäkeskus on tuottanut Metsäntutkimuslaitoksen kanssa oppaan kirjanpainajan torjuntaan. Opas on suunnattu kaikille metsäomistajille.
27.06.2014 14:01
Metsänkäyttöilmoituksen voi nyt tehdä Suomen metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa. Metsänkäyttöilmoitusta tehdessä tiedot siirtyvät automaattisesti ilmoitukselle ja parhaimmillaan ilmoituksen tekeminen vaati vain muutaman klikkauksen.
27.06.2014 08:47
Turkulainen Matti Knuutila voitti iPadin Metsään.fi-kampanjan kuukausiarvonnassa.
18.06.2014 17:10
Metsänomistajien metsätaitokilpailuja uudistetaan tämän vuoden aikana. Tänä vuonna järjestetään ainoastaan alueellisia metsätaidon kilpailuja muun muassa Etelä-Pohjanmaalla ja Häme -Uudellamaalla. Valtakunnallisia SM-metsänomistajien kilpailuja ei järjestetä.
17.06.2014 17:00
Suomen metsäkeskus on koonnut yksityismetsien metsävaratiedot metsäalan toimijoiden, päätöksentekijöiden ja kaikkien suomalaisten käyttöön. Kuntakohtaiset yhteenvetotiedot perustuvat Metsäkeskuksen kokoamaan ajantasaistettuun metsävaratietoon. Metsäalan yritykset voivat käyttää tietoa toimintansa suunnittelussa.
06.06.2014 05:31
Vuoden alussa voimaan tullut laki metsätuhojen torjunnasta sekä siihen liittyvät asetukset muuttivat puutavaran hakkuupaikalta tai välivarastosta poiskuljettamisen aika- ja aluerajoja.
30.05.2014 16:15
Taimikon varhaishoito varmistaa uudistamisen onnistumisen. Ajoissa tehty taimikon varhaishoito säästää työtä ja kustannuksia sekä takaa taimikon nopean kehityksen. Varhaishoidon viivästyessä taimikon kehitys hidastuu ja sen laatu huononee.
30.05.2014 10:16
Eveliina Vehkala Siikaisten yhtenäiskoulusta on voittanut valtakunnallisen Metsävisan.
13.05.2014 12:58
Erityisesti Pohjois-Suomessa hirvieläinten aiheuttamista tuhoista maksettavien korvausten määrä vähenee voimakkaasti aiempiin vuosiin verrattuna. Arvioitujen vahinkojen pinta-ala kuitenkin kasvoi osassa Suomea jopa kolmanneksen. Vuoden 2013 tuhoista maksetaan korvauksia 880 000 euroa, mikä on 320 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

.