Yhteismetsän perustaminen | Metsäkeskus

Yhteismetsän perustaminen

Lisätietoja

Jukka Matilainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4327
jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi

Jarmo Mulari
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4738
jarmo.mulari(at)metsakeskus.fi

Yhteismetsä perustetaan metsänomistajien keskinäisellä sopimuksella. Sopimuksen perusteella haetaan maanmittaustoimistosta yhteismetsän muodostamista. Säädökset ovat yhteismetsälaissa (109/2003) ja kiinteistönmuodostamislain (554/1995) kymmenennessä luvussa.

Kiinteistöä lohkottaessa tai halottaessa omistaja voi  pyytää maanmittaustoimistosta kiinteistön alueen tai sen osan muodostamista yhteismetsäksi. Tämä voi helpottaa myöhemmässä vaiheessa sukupolvenvaihdoksen tai perinnönjaon toteuttamista.

Ennen yhteismetsän perustamiseen ryhtymistä kannattaa tutustua huolella yhteismetsään omistusmuotona. Jos yhteismetsän perustamiseen liittyy metsän sukupolvenvaihdos, kannattaa etenemisjärjestys myös suunnitella huolella ja käyttää sukupolvenvaihdoksen neuvontapalvelua.

Yhteismetsän perustamisessa ja monessa muussakin tilanteessa tarvitsee tavallisesti määrittää yhteismetsän tai yhteismetsäosuuden arvo. Keväällä 2015 on ilmestynyt Maanmittauslaitoksen sivuilla tästä aiheesta hyödyllinen julkaisu Yhteismetsän ja yhteismetsäosuuden arvo.

.