Yhteismetsät

Lisätietoja

Jukka Matilainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4327
jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi

Jarmo Mulari
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4738
jarmo.mulari(at)metsakeskus.fi

Yhteismetsiä on perustettu Suomessa jo 1800-luvun lopulta alkaen ja vuoden 2019 alussa maassamme oli 460 yhteismetsää. Perustaminen ja olemassa oleviin yhteismetsiin liittyminen on yleistynyt viime aikoina. Yhteismetsien kokonaispinta-ala kasvaa koko ajan ja se on jo yli 700 000 ha.

Maamme yhteismetsissä on noin 25 000 osakasta, ja niihin kuuluu reilut viisi prosenttia yksityismetsiemme pinta-alasta. Pienin yhteismetsä on alle 20 hehtaarin suuruinen, kun taas suurimmassa eli Kuusamon yhteismetsässä on yli 90 000 hehtaaria aluetta. Suurimmat yhteismetsät ovat Kuusamossa, Sallassa ja Kemijärvellä. Yhteismetsälain muutokset ovat helpottaneet yhteismetsiin liittymistä ja uusien yhteismetsien perustamista. Yhteismetsä voi tarjota hyvän ja toimivan ratkaisun moniin nykyaikaisen metsänomistuksen tavoitteisiin.

Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät ovat yksityismaita, eikä niillä ole mitään julkisoikeudellista luonnetta tai velvoitteita.

Yhteismetsälain mukaan yhteismetsää on käytettävä ensi sijaisesti kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Kestävä metsätalous sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. Yhteismetsän osakkaat päättävät, miten he painottavat kestävän metsätalouden eri osa-alueita yhteismetsän alueiden käytössä.
 
Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskiinteistöjen omistajista koostuvan osakaskunnan kokous. Osakaskunta on erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsän osakkaina voi olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä ja yhteisöjä. Osakkaan äänivalta ja oikeudet riippuvat osuuden koosta. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

Perustietoa Suomen yhteismetsistä on materiaalipankissa. Tutustu myös yhteismetsien avainhenkilöille tarkoitettuun perehdytysaineistoon.

Yhteismetsän valtuuttamat henkilöt voivat myös ottaa käyttöönsä Metsään.fi-palvelunLue lisää asiointiluvasta

Yhteismetsäportaalissa on keskeisiä yhteismetsäomistusta koskevia linkkejä myös Maanmittauslaitoksen, Suomen yhteismetsät ry:n ja Verohallinnon sivuille.

 

.