Yksityisteiden Puuinfra | Metsäkeskus

Yksityisteiden Puuinfra

Lisätietoja

Timo Pisto    
metsäbiotalouskoordinaattori    
Suomen metsäkeskus        
puh. 044 710 4342        
timo.pisto(at)metsakeskus.fi

Simo Takalammi
johtaja, yksityistiet
Suomen Tieyhdistys ry
puh. 0400 167 170
simo.takalammi(at)tieyhdistys.fi

Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry toteuttaa vuosina 2020-2021 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Yksityisteiden Puuinfra -hankkeen, joka on valittu toteuttamaan hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hanke on myös osa Kansallisen metsästrategian hanketoimintaa ja se toteuttaa metsäneuvostossa käsiteltyä strategista hanketta ”uudet puupohjaiset tuotteet”. Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä.

Hankkeen tavoitteena on edistää uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa. Hankkeessa kartoitetaan nykytilannetta käytössä olevista siltatyypeistä ja käynnistetään kehittämistoimenpiteitä uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien aikaansaamiseksi muun muassa idea- ja suunnittelukilpailujen avulla.

Hankkeessa tuotetaan tietoa yksityistiesiltojen määrästä, kunnosta ja investointitarpeista, mitä voidaan hyödyntää esimerkiksi siltaprosessiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien selvityksissä sekä rahoitustarpeiden määrittämisessä. Yhtenä tavoitteena on myös puusiltoihin liittyvän suunnittelu- ja rakennuttamisosaamisen kasvattaminen.

Tutkimus- ja kehittämishankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat siltaratkaisuja valmistavat ja siltasuunnittelupalveluja tuottavat yritykset sekä siltakoulutusta tarjoavat oppilaitokset. Lisäksi kohderyhminä ovat tiekunnat, yksityistiehankkeita rahoittavat viranomaiset sekä alan edistämisorganisaatiot.

Ajankohtaista 

Ideakilpailu: Yksityisteiden puusillat

Kevään 2021 aikana järjestetään ideakilpailu puunkäytön edistämiseksi yksityisteiden siltaratkaisuissa. Kilpailutyönä voidaan esittää kokonaan uusi puusiltaratkaisu, toimintatapa, jolla vanhoja siltoja (esim. puupalkkisillat) voidaan korjata olemassa olevia rakenteita hyödyntäen tai jokin muu innovaatio puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden silloissa, esimerkiksi hybridirakenteet (puu osana muita rakennusmateriaaleja) tai puiset kaideratkaisut.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat ryhmittymät (oppilaitokset, yritykset, yhteenliittymät jne.). Lisätietoa kilpailusta ja siihen liittyvistä materiaaleista on saatavilla Suomen Tieyhdistyksen verkkosivuilta.

Uutiskirjeet ja artikkelit

 

 

     

.